Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Outlook Express 5.x, 6.0 Ελληνικό

Ρύθμιση Υπηρεσίας Καταλόγου

 • Ξεκινάμε το πρόγραμμα Outlook Express επιλέγοντας Έναρξη (Start) > Προγράμματα (Programs) > Outlook Express
 • Από την γραμμή μενού της εφαρμογής Outlook Express επιλέγουμε: Εργαλεία > Λογαριασμοί...

 • Εμφανίζεται το παράθυρο Λογαριασμοί Internet και επιλέγουμε την καρτέλα «Υπηρεσία καταλόγου»

 • Επιλέγουμε «Προσθήκη >Υπηρεσία καταλόγου...»

Γίνεται εκκίνηση του οδηγού εγκατάστασης  υπηρεσίας καταλόγου. Με την βοήθεια του οδηγού (Wizard) θα εκτελέσουμε μία σειρά διαδοχικών βημάτων για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις της υπηρεσίας.

 • Στο πρώτο βήμα συμπληρώνουμε στο κενό πεδίο το όνομα διακομιστή καταλόγου, που στην είναι το «ds.sch.gr».
 •  Ενεργοποιούμε την επιλογή «Απαραίτητη σύνδεση στο διακομιστή LDAP» και πατάμε το κουμπί «Επόμενο».

 • Στο πεδίο Όνομα λογαριασμού εισάγουμε τα παρακάτω στοιχεία:uid=dideach, ou=people, dc=sch, dc=gr.

Παρατήρηση

Η τιμή που θα πάρει το uid αλλάζει από χρήστη σε χρήστη, και είναι όπου dideach μπαίνει το username του χρήστη, ενώ τα υπόλοιπα είναι κοινά στοιχεία για όλους.

 • Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης γράφουμε το κωδικό του λογαριασμού μας, τον όποιο χρησιμοποιούμε και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στην συνέχεια πατάμε το κουμπί «Επόμενο».

 • Στο επόμενο βήμα ενεργοποιούμε την επιλογή «Όχι» και πατάμε το κουμπί «Επομενο».

 • Τέλος πατάμε το κουμπί «Τέλος» για να αποδεχθούμε τις ρυθμίσεις.

Με το παράθυρο αυτό ολοκληρώνεται επιτυχώς η εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών για την ρύθμιση της υπηρεσίας καταλόγου.

Ο Διακομιστής Υπηρεσίας Καταλόγου (LDAP) για το πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο έχει πια προστεθεί στη λίστα μας.

 • Επιστρέφουμε στο παράθυρο «Λογαριασμοί Internet» και πατάμε το κουμπί «Κλείσιμο».

 

Σελίδα 1 από 3 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.205.173.252