Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Netscape Messenger 4.x

Ευρετήριο

 1. Netscape Messenger 4.x
 2. Χρήση της υπηρεσίας καταλόγου

Ρύθμιση Υπηρεσίας Καταλόγου

Ξεκινάμε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Netscape Messenger 4.x:

 • «Start>Programs>NetscapeCommunicator>Netscape Messenger»

Μεταφερόμαστε στο περιβάλλον του Netscape Messenger και επιλέγουμε από την γραμμή μενού:

 • «Communicator>Address Book»

 • Εμφανίζεται το παράθυρο Address Book και επιλέγουμε: «File >New Directory...» 

Στο παράθυρο Directory Server Property  και στην καρτέλα General συμπληρώνουμε τα πεδία όπως παρακάτω:

 • Στο πεδίο Description: Πληκτρολογούμε ένα περιγραφικό όνομα για την υπηρεσία καταλόγου.
 • Στο πεδίο LDAP Server:Συμπληρώνουμε «ds.sch.gr» για διακομιστή της υπηρεσίας.
 • Στο πεδίο Search Root: Συμπληρώνουμε «dc=sch, dc=gr».
 • Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις παραμένουν όπως έχουν και πατάμε το κουμπί «ΟΚ».

 

Σελίδα 1 από 2 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.90.237.148