Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Υπηρεσιακές Λίστες

Υπηρεσιακές λίστες

Σκοπός των υπηρεσιακών λιστών είναι που είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για εκπαιδευτικά και υπηρεσιακά θέματα.

H χρήση τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον σκόπο της κάθε λίστας και τους όρους χρήσης.

Στις λίστες αυτές εγγράφονται υποχρεωτικά οι e-mail διευθύνσεις συγκεκριμένων χρηστών του ΠΣΔ με βάση τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο τους. Η διαγραφή τους δεν είναι δυνατή.

Σαν παράδειγμα τέτοιων λιστών αναφέρονται η λίστα (περιέχει όλα τα δημοτικά σχολεία της Αχαΐας), κ.λ.π.

Διακρίνονται σε:

  •     Κεντρικές λίστες : Περιλαμβάνουν λίστες σε επίπεδο επικράτειας, π.χ.  
  •     Νομαρχιακές λίστες : Περιλαμβάνουν λίστες σε επίπεδο νομού π.χ lyk@ach.sch.gr 

 

 

Σελίδα 1 από 11 Όλες οι Σελίδες

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες