Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Λογότυπα ΠΣΔ

Τοποθετήστε το σύνδεσμο του sch.gr στις σελίδες σας

 Aπλώς αντιγράφτε και επικολλήστε στην ιστοσελίδα σας το αντίστοιχο κομμάτι κώδικα.

 

 
 

 

Παλιότερα λογότυπα