Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

MS Outlook 2000 Ελληνικό

Ευρετήριο

 1. MS Outlook 2000 Ελληνικό
 2. Ασφαλή πρόσβαση (Ρύθμιση ιδιοτήτων)

Δημιουργία λογαριασμού αλληλογραφίας

To Microsoft Outlook 2000 είναι μια εφαρμογή του πακέτου Microsoft Office και συνδυάζει την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με προγράμμα ημερολογίου, διαχείρισης εργασιών και επαφών και δυνατότητα προγραμματισμού συσκέψεων και συναντήσεων.

Εγκατάσταση του Microsoft Outlook 2000

Το πρόγραμμα Outlook2000 κατά την εγκατάστασή του προσπαθεί να εντοπίσει τη μορφή εγκατάστασης που αντιπροσωπεύει τον χρήστη. Υπάρχουν τρεις τρόποι εγκατάστασης του προγράμματος και αναφέρονται παρακάτω:

 • Μόνο Internet : Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται όταν η σύνδεση μας στο δίκτυο γίνεται μέσω Modem. Συνιστάται για χρήστες του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου που συνδέονται στο δίαδίκτυο μέσω τηλεφωνική κλήσης.
 • Εταιρεία ή Ομάδα Εργασίας: Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται όταν η σύνδεσή μας στο δίκτυο γίνεται μέσω τοπικού δικτύου το οποίο χρησιμοποιεί διακομιστή Microsoft Exchanger Server.
 • Χωρίς E - mail : Οι επιλογή αυτή είναι ίδια με την «Internet Only», με την διαφορά ότι στην πρώτη έχει είδη δημιουργηθεί λογαριασμός αλληλογραφίας.

Στη περίπτωση που έχουμε ήδη το πρόγραμμα εγκαταστημένο στο υπολογιστή μας για να δούμε τον τύπο εγκατάστασης που έχουμε, έπιλέγουμε από την γραμμή μενού του Outlook2000  "Βοήθεια >Πληροφορίες για το Microsoft Outlook".

Εμφανίζεται το παράθυρο με γενικές πληροφορίες  για το πρόγραμμα καθώς αναφέρεται και ο τύπος εγκατάστασης που έχει επιλεγεί.

Για να κλείσει το παράθυρο αυτό πατάμε το κουμπί "ΟΚ".

 

Δημιουργία Λογαριασμού "Μόνο Internet"

Ξεκινάμε την εφαρμογή Microsoft Outlook 2000 πατώντας από την γραμμή εργασιών των Windows, το κουμπί Έναρξη και διαδοχικά  Προγράμματα > Microsoft Outlook 2000.
Αφού ανοίξει το Microsoft Outlook 2000 για να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό αλληλογραφίας ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 1. Από την γραμμή μενού επιλέγουμε "Εργαλεία > Λογαριασμοί..."

   
 2. Από το παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα «Αλληλογραφία».

   
 3. Στην συνέχεια επιλέγουμε «Προσθήκη > Αλληλογραφία...»

Στο σημείο αυτό ξεκινάει ο οδηγός (Wizard) εγκατάστασης λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με τη βοήθεια του θα εκτελέσουμε μία σειρά διαδοχικών βημάτων για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις του λογαριασμού μας.

 1. Στο πρώτο βήμα πληκτρολογούμε το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται τo μήνυμά μας στο παραλήπτη της αλληλογραφίας μας και πατάμε το Κουμπί «Επόμενο» (Προσέχουμε το όνομα να είναι αρκετά ενημερωτικό για τον παραλήπτη. Για παράδειγμα δεν θεωρείται ιδιαίτερα κατατοπιστικό το "Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας", ενώ "Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Αρκαδίας" είναι αρκετά κατατοπιστικό.) Εάν η αλληλογραφία μας απευθύνεται και σε παραλήπτες του εξωτερικού, τότε γράφουμε το  όνομα με Λατινικά γράμματα.

   
 2. Στο επόμενο βήμα καταχωρούμε την  ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) όπως εμφανίζεται στο έντυπο του ΠΣΔ και πατάμε «Επόμενο».
  Παρατήρηση
  Εναλλακτική διεύθυνση-mail alias. Για όλους τους λογαριασμούς των μονάδων αποδίδεται σύντομη διεύθυνση e-mail της μορφής: <Ονομα Χρήστη>@sch.gr Όπου <Ονομα Χρήστη> είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για τις διάφορες υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  Έτσι για παράδειγμα:Η μονάδα με e-mail αποκτά επιπλέον και τη διεύθυνση 3lykpat@sch.gr Και οι δύο διευθύνσεις οδηγούν τα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο σας χωρίς καμιά διαφορά.

 3. Ακολουθεί η καταχώρηση του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας, του τύπου  (ΙΜΑΡ ή ΡΟΡ3) και του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) όπως στην εικόνα που ακολουθεί. 
  Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ο ίδιος διακομιστής είναι εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  Με την σύνδεση παραδίδεται στο χρήστη ένα φύλλο ρυθμίσεων, όπου αναγράφεται το όνομα του διακομιστή εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας. Με το όνομα αυτό  συμπληρώνουμε τα πεδία διακομιστής εισερχόμενης/εξερχόμενης.

Στην περίπτωσή μας:

 • Για Διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας  επιλέγουμε «ΙΜΑΡ» (Εάν επιλέξουμε σαν τύπο εισερχόμενης αλληλογραφίας το POP3, τότε τα mail θα αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται το ΜS Outlook  2000. Εάν όμως επιλέξουμε το IMAP τα μηνύματα θα παραμένουν στο γραμματοκιβώτιο του λογαριασμού, δηλαδή στο νομαρχιακό κόμβο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να διαβάζουμε την αλληλογραφία του ιδίου λογαριασμού από διαφορετικούς υπολογιστές, εφόσον έχει γίνει η επιλογή IMAP του τύπου διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας.)  
 • Στα κενά πεδία  Διακομιστής εισερχόμενης (POP 3 ή IMAP)  και Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP ) πληκτρολογούμε «mail.ark.sch.gr» και πατάμε το Κουμπί «Επόμενο».

 • Στο επόμενο βήμα συμπληρώνουμε στα πεδία όνομα Λογαριασμού το όνομα χρήστη και στο Κωδικό πρόσβασης τον κωδικό που έχουμε παραλάβει από το ΠΣΔ και πατάμε το Κουμπί «Επόμενο».
  Εάν θέλετε να μην μας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που ανοίγουμε την εφαρμογή Microsoft Outlook 2000, ενεργοποιούμε την επιλογή «Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης».

 • Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε «Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής» και πατάμε το Κουμπί «Επόμενο». (Σε περίπτωση που συνδεόμαστε μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής, ενώ όταν η σύνδεση μας στο Internet γίνεται μέσω τοπικού δικτύου χρησιμοποιούμε την δεύτερη επιλογή).

Εμφανίζεται ένα παράθυρο που μας ενημερώνει για την επιτυχή δημιουργία του λογαριασμού μας, όπου και πατάμε το Κουμπί «Τέλος» για να αποδεχθούμε τις ρυθμίσεις και να κλείσει το παράθυρο.

Θα επιστρέψουμε στο παράθυρο Λογαριασμοί Internet στο οποίο και πατάμε το Κουμπί «Κλείσιμο».

Μετά το κλείσιμο του παραθύρου Λογαριασμοί Internet μεταφερόμαστε στο περιβάλλον της εφαρμογής ΜS outlook 2000 από όπου μπορούμε να ξεκινήσουμε να διαχειριζόμαστε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Σελίδα 1 από 2 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.144.47.21