Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Mozilla Thunderbird Ελληνικό

Ευρετήριο

 1. Mozilla Thunderbird Ελληνικό
 2. Aσφαλή πρόσβαση (Ρύθμιση ιδιοτήτων)

Δημιουργία λογαριασμού αλληλογραφίας

Για τα μέλη της κοινότητας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της εφαρμογής Mozilla, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση του Mozilla καθώς και η κατοχή του εντύπου «Λογαριασμός χρήστη» που δημιουργείται με την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ.

 • Για την εκκίνηση του Mozilla 1.7.2 από το κουμπί Έναρξη των Windows επιλέγουμε:  Έναρξη>Προγράμματα> Mozilla
 • Έπειτα για να ρυθμίσουμε τον λογαριασμό αλληλογραφίας, από την γραμμή μενού της εφαρμογής επιλέγουμε: Παράθυρο >Αλληλογραφία & Συζητήσεις

Εμφανίζεται το παράθυρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εφαρμογής Mozilla.

 • Από την γραμμή μενού του παραθύρου αυτού, επιλέγουμε: «Επεξεργασία> Ρυθμίσεις λογαριασμού...»

 • Στο παράθυρο Ρυθμίσεις Λογαριασμών Αλληλογραφίας  πατάμε το κουμπί «Προσθήκη Λογαριασμού...»

Γίνεται εκκίνηση του οδηγού εγκατάστασης λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με την βοήθεια του οδηγού θα εκτελέσουμε μία σειρά διαδοχικών βημάτων για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις του λογαριασμού μας. 

Στο πρώτο βήμα επιλέγουμε εάν ο τύπος λογαριασμού που θα δημιουργήσουμε είναι για ομάδες συζήτησης ή λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 • Επιλέγουμε «Λογαριασμός Email» και πατάμε το κουμπί «Επόμενο».

Στο επόμενο βήμα εισάγουμε στα κενά πεδία πληροφορίες για τα στοιχεία του λογαριασμού μας.

 • Στο πεδίο Το όνομα σας πληκτρολογούμε ένα περιγραφικό όνομα, το οποίο θα εμφανίζεται ως αποστολέας των μηνυμάτων μας (συνήθως αυτό είναι το ονοματεπώνυμο μας).

Παρατήρηση

Αν στέλνουμε αλληλογραφία και στο εξωτερικό συμπληρώνουμε το πεδίο με λατινικά γράμματα, ώστε να είναι αναγνώσιμο και από παραλήπτες αλληλογραφίας, των οποίων τα συστήματα δεν υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα.

 • Στο πεδίο Διεύθυνση email πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπως αυτή εμφανίζεται στο έντυπο «Λογαριασμός Χρήστη» που έχουμε λάβει από το ΠΣΔ και πατάμε το κουμπί «Επόμενο».

  Παρατήρηση
  Εναλλακτική διεύθυνση-mail alias. Για όλους τους λογαριασμούς των μονάδων αποδίδεται σύντομη διεύθυνση e-mail της μορφής: <Όνομα Χρήστη>@sch.gr Όπου <Όνομα Χρήστη> είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για τις διάφορες υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  Έτσι για παράδειγμα:Η μονάδα με e-mail αποκτά επιπλέον και τη διεύθυνση 3lykpat@sch.gr Και οι δύο διευθύνσεις οδηγούν τα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο σας χωρίς καμιά διαφορά.

Ακολουθεί η καταχώρηση του εξυπηρετητή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Στο έντυπο λογαριασμού χρήστη που λάβαμε από το ΠΣΔ, αναγράφεται το όνομα του εξυπηρετητή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

 • Στην περίπτωσή μας επιλέγουμε για εξυπηρετητή εισερχόμενης αλληλογραφίας «ΙΜΑΡ» και πληκτρολογούμε στο πεδίο Όνομα εξυπηρετητή εισερχομένων το όνομα του διακομιστή όπως αναγράφεται στο έντυπο.
  Παρατήρηση
  Εάν επιλέξουμε σαν τύπο εισερχόμενης αλληλογραφίας το POP3 τότε τα mail θα αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται η εφαρμογή Mozilla και μπορούν να διαβαστούν μόνο από αυτό τον υπολογιστή.
  Εάν όμως επιλέξουμε το IMAP τα μηνύματα θα παραμένουν στο γραμματοκιβώτιο του λογαριασμού, δηλαδή στο νομαρχιακό κόμβο. Έτσι μπορούμε να διαβάζουμε την αλληλογραφία του ιδίου λογαριασμού από διαφορετικούς υπολογιστές, στους οποίους έχουμε κάνει τις ίδιες ρυθμίσεις.

Εάν είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιούμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Mozilla τότε στο βήμα αυτό, εμφανίζεται άλλο ένα κενό πεδίο για να εισάγουμε όνομα για διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφία (SMTP). Σε αυτήν περίπτωση πληκτρολογούμε για όνομα ό,τι είχαμε θέσει και ως διακομιστή εισερχόμενης.

 • Στην συνέχεια πατάμε το κουμπί «Επόμενο».
 • Στο επόμενο βήμα πληκτρολογούμε στα πεδία Όνομα χρήστη εισερχομένων και Όνομα χρήστη εξερχομένων το όνομα χρήστη που αναγράφεται στο έντυπο του ΠΣΔ και πατάμε το κουμπί  «Επόμενο».

 • Στην συνέχεια ορίζουμε ένα περιγραφικό όνομα για αυτόν τον λογαριασμό που δημιουργούμε για να τον βλέπουμε μόνο εμείς στο πρόγραμμα Αλληλογραφίας και πατάμε «Επόμενο»

 • Στο επόμενο παράθυρο παρουσιάζονται τα στοιχεία που καταχωρήσαμε για την δημιουργία του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ελέγχουμε την ορθότητα των στοιχείων και πατάμε το κουμπί «Τέλος». Σε περίπτωση που δεν είναι σωστά κάποια στοιχεία μπορούμε με το κουμπί Πίσω να μεταβούμε στο αντίστοιχο βήμα ώστε να το διορθώσουμε. 

 • Με το πάτημα του κουμπιού «Τέλος» κλείνει το παράθυρο και επιστρέφουμε στο παράθυρο Ρυθμίσεις λογαριασμών αλληλογραφίας, όπου επιλέγουμε «Διακομιστής εξερχόμενης Αλληλογραφίας (SMTP)» και στο δεξιό μέρος του παραθύρου εμφανίζονται πληροφορίες για τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας. Ελέγχουμε αν το όνομα του διακομιστή είναι το ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο έντυπο.
  Παρατήρηση
  Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ο  διακομιστής είναι ίδιος για εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.
  Πατώντας το «ΟΚ» του προηγούμενου παραθύρου, το παράθυρο κλείνει και πλέον στο περιβάλλον διαχείρισης μηνυμάτων της εφαρμογής Mozilla εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο που μας προτρέπει να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό πρόσβασης για να γίνει η λήψη των μηνυμάτων από τον διακομιστή αλληλογραφίας του ΠΣΔ.
 • Πατάμε «ΟΚ» ολοκληρώνοντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 • Συμπληρώνουμε στο κενό πεδίο τον κωδικό πρόσβασης και πατάμε το κουμπί «ΟΚ».

  Παρατηρήσεις
  Εάν θέλετε να μην σας ζητάει συνέχεια το κωδικό πρόσβασης όταν εισέρχεστε στο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενεργοποιούμε την επιλογή «Χρήση της Διαχείρισης κωδικών για την αποθήκευση αυτού του  κωδικού πρόσβασης».

 

Σελίδα 1 από 2 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.90.237.148