Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

MS Outlook 2000 Αγγλικό

Ευρετήριο

 1. MS Outlook 2000 Αγγλικό
 2. Ασφαλή πρόσβαση (Ρύθμιση ιδιοτήτων)

Δημιουργία λογαριασμού αλληλογραφίας

To Microsoft Outlook 2000 είναι μια εφαρμογή του πακέτου Microsoft Office και συνδυάζει την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με προγράμματα χρήσης ημερολογίου, διαχείρισης εργασιών και επαφών και δυνατότητα προγραμματισμού συσκέψεων και συναντήσεων.

Εγκατάσταση του Microsoft Outlook 2000

Το πρόγραμμα Outlook 2000 κατά την εγκατάσταση του προσπαθεί να εντοπίσει τη μορφή εγκατάστασης που αντιπροσωπεύει τον χρήστη. Υπάρχουν τρεις τρόποι εγκατάστασης του προγράμματος και αναφέρονται παρακάτω:

 • Internet Only: Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται όταν η σύνδεση μας στο δίκτυο γίνεται μέσω Modem. Συνιστάται για χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικής κλήσης.
 • Corporate or Workgroup: Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται όταν η σύνδεση μας στο δίκτυο γίνεται μέσω τοπικού δικτύου το οποίο χρησιμοποιεί διακομιστή Microsoft Exchanger Server.
 • No e-mail: Η επιλογή αυτή είναι ίδια με την  "Internet Only", με την διαφορά ότι σε αυτή δεν έχουμε διαθέσιμο λογαριασμό ηλ. αλληλογραφίας.
Στην περίπτωση που ενεργοποιούμε για πρώτη φορά το Microsoft Outlook2000, το πρόγραμμα  εμφανίζει ένα παράθυρο για να εισάγουμε πληροφορίες για τον λογαριασμό που πρόκειται να δημιουργήσουμε.
 • Πατάμε το κουμπί "Next" και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, όπου επιλέγουμε  "Only Internet" και πατάμε και πάλι το κουμπί "Next"

 • Θα εμφανιστεί ο οδηγός (Wizard) για την δημιουργία λογαριασμού (βλέπε βήμα 4 του της παραγράφου Δημιουργία Λογαριαγμού "Μόνο Internet").

Παρατηρήσεις
Στη περίπτωση που έχετε ήδη το πρόγραμμα εγκαταστημένο στο υπολογιστή σας μπορείτε να πληροφορηθείτε για το τύπο εγκατάστασης που έχει προεπιλεγεί κάνοντας το ακόλουθο:

 • Από την γραμμή μενού του Outlook2000 επιλέγουμε "Help>About Microsoft Outlook".

 • Εμφανίζεται το παράθυρο με γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα όπου αναφέρεται και ο τύπος εγκατάστασης που έχει επιλεγεί.

Δημιουργία Λογαριασμού "Μόνο Internet"

Ξεκινάμε την εφαρμογή Microsoft Outlook 2000, επιλέγοντας διαδοχικά: "Έναρξη>Προγράμματα>Microsoft Outlook2000.

 1. Αφού ανοίξει το Outlook, επιλέγουμε από την γραμμή μενού  "Tools > Accounts..."
   

   
 2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται μεταβαίνουμε στην καρτέλα "Mail"
   

   
 3. Πατάμε στο κουμπί "Add" και επιλέγουμε  Mail..."

Ξεκινάει ο οδηγός (Wizard) εγκατάστασης λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με τη βοήθεια του οδηγού θα εκτελέσουμε μία σειρά διαδοχικών βημάτων για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις του λογαριασμού μας

 1. Στο πρώτο βήμα εισάγουμε το όνομα χρήστη και πατάμε "Next" (Προσέχουμε το όνομα να είναι αρκετά ενημερωτικό για τον παραλήπτη χωρίς να είναι μεγάλο σε μήκος. Για παράδειγμα δεν θεωρείται ιδιαίτερα κατατοπιστικό το "Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας", ενώ "Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Αρκαδίας" είναι αρκετά κατατοπιστικό. Εάν η αλληλογραφία μας απευθύνεται και σε παραλήπτες του εξωτερικού, τότε γράφουμε το  όνομα με Λατινικά γράμματα.)

   
 2. Στο επόμενο βήμα πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση (e-mail adress) όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο του ΠΣΔ που μας έχει δοθεί και πατάμε το κουμπί "Next".
  Παρατήρηση:
  Εναλλακτική διεύθυνση-mail alias. Για όλους τους λογαριασμούς των μονάδων αποδίδεται σύντομη διεύθυνση e-mail της μορφής: <Ονομα Χρήστη>@sch.gr Όπου <Ονομα Χρήστη> είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για τις διάφορες υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  Έτσι για παράδειγμα:Η μονάδα με e-mail mail@3lyk-patras.ach.sch.gr αποκτά επιπλέον και τη διεύθυνση 3lykpat@sch.gr Και οι δύο διευθύνσεις οδηγούν τα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο μας χωρίς καμιά διαφορά.

 3. Στην συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσουμε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας, του τύπου του (POP3 ή ΙΜΑΡ) και τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) όπως στην εικόνα που ακολουθεί. Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ο ίδιος διακομιστής είναι εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  Το όνομα και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία του διακομιστή θα τα βρούμε στο έντυπο ρύθμισεων που μας δώθηκε κατά την σύνδεση μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  Για το παράδειγμά μας συμπληρώνουμε:

  • "IMAP" για διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας,
   Εάν ορίσουμε ως τύπο εισερχόμενης αλληλογραφίας "POP3", τότε τα μηνύματα μας, θα αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή που χρησιμοποιούμε. Εάν όμως επιλέξουμε το IMAP τα μηνύματα θα παραμένουν στο γραμματοκιβώτιο του λογαριασμού, δηλαδή στο κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Έτσι με την επιλογη IMAP μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην αλληλογραφία του λογαριασμού μας από διαφορετικούς υπολογιστές.
  • "mail.sch.gr" για διακομιστή εισερχόμενης (ΡΟΡ3),
  • "mail.sch.gr" για διακομιστή εξερχόμενης (SMTP) αλληλογραφίας.   .

 

4. Στο βήμα αυτό συμπληρώνουμε το  username όνομα λογαριασμού (Όνομα χρήστη) και το password (κωδικό πρόσβασης) που έχουμε παραλάβει από το ΠΣΔ και πατάμε το κουμπί "Next".
(Εάν θέλετε να μην σας ζητάει συνέχεια το κωδικό πρόσβασης όταν εισέρχεστε στην εφαρμογή Microsoft Outlook 2000, ενεργοποιήστε την επιλογή "Remember password".)

5. Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε "Connect using my phone line". (εφόσον συνδεόμαστε μέσω τηλεφωνικής γραμμής ενώ όταν συνδεόμαστε στο Διαδίκτυο μέσω τοπικού δικτύου χρησιμοποιούμε την δεύτερη επιλογή)

6. Τέλος, πατάμε το κουμπί "Finish" για να αποδεχθούμε τις ρυθμίσεις.

Με το παράθυρο αυτό ολοκληρώνεται επιτυχώς η εγκατάσταση του λογαριασμού μας.

Στο παράθυρο "Internet Accounts" που παραμένει ανοιχτό, πατάμε το κουμπί "Close". Μεταφερόμαστε στο περιβάλλον της εφαρμογής MS Outlook, απ΄ όπου μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία.

 

Σελίδα 1 από 2 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.82.29.141