Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

MS Outlook XP Ελληνικό

Ευρετήριο

 1. MS Outlook XP Ελληνικό
 2. Ασφαλή πρόσβαση (Ρύθμιση Ιδιοτήτων)

Δημιουργία λογαριασμού αλληλογραφίας

To Microsoft Outlook XP είναι ένα πρόγραμμα που βρίσκεται ενσωματωμένο στην σουίτα  Office ΧΡ και χρησιμοποιείται από χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με προγράμματα χρήσης ημερολογίου, διαχείριση εργασιών και επαφών καθώς παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού συσκέψεων και συναντήσεων.

Για να ανοίξουμε το προγράμμα  Microsoft Outlook XP επιλέγουμε διαδοχικά «Έναρξη >Προγράμματα>Microsoft Outlook XP» από την επιφάνεια εργασίας των Windows.

Για να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό ηλ. αλληλογραφίας στο Outlook XP ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

 • Από την γραμμή Menu του Microsoft Outlook XP επιλέγουμε: «Εργαλεία> Λογαριασμοί Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου...»

Θα εμφανιστεί ο οδηγός εγκατάστασης λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με τη βοήθεια του οδηγού θα εκτελέσουμε μία σειρά διαδοχικών βημάτων, για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις του λογαριασμού μας. 
Στο πρώτο βήμα έχουμε δυνατότητα δημιουργίας ή τροποποίησης λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε και την υπηρεσία καταλόγου.
Για την δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλέγουμε:

 • «Προσθήκη νέου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» και πατάμε το κουμπί «Επόμενο».

Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε τον τύπο διακομιστή που θα χρησιμοποιεί ο λογαριασμός που δημιουργούμε. Κάθε χρήστης επιλέγει τον τύπο διακομιστή που τον αντιπροσωπεύει. Παρακάτω αναφέρουμε τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους:
      Microsoft Exchange Server: Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται όταν η σύνδεση μας στο δίκτυο γίνεται μέσω τοπικού δικτύου το οποίο χρησιμοποιεί διακομιστή Microsoft Exchanger Server.
      POP 3: Εάν επιλέξουμε σαν τύπο αλληλογραφίας το POP3, τότε τα mail θα αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται το MSOutlook ΧΡ.
      IMAP:Εάν όμως επιλέξουμε το IMAP τα μηνύματα θα παραμένουν στο γραμματοκιβώτιο του λογαριασμού, δηλαδή στο νομαρχιακό κόμβο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να διαβάζουμε την αλληλογραφία του ιδίου λογαριασμού από διαφορετικούς υπολογιστές, εφόσον έχει γίνει η επιλογή IMAP.
      HTTP:Με τον τύπο αυτό μπορούμε να συνδεθούμε σε έναν ΗΤΤΡ e-mail Server και να κατεβάσουμε την αλληλογραφία μας.

 • Επιλέγουμε «ΙΜΑΡ» και πατάμε το κουμπί «Επόμενο».

Στο επόμενο βήμα συμπληρώνουμε το κάθε πεδίο με τα στοιχεία που αναγράφονται στο έντυπο ρυθμίσεων που παραλάβαμε απο το ΠΣΔ.

 • Έτσι στην ενότητα Στοιχεία χρήστη πληκτρολογούμε στο πεδίο Το όνομα σας: ένα περιγραφικό όνομα, το οποίο θα εμφανίζεται ως αποστολέας των μηνυμάτων μας (συνήθως αυτό είναι το ονοματεπώνυμο μας).
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) όπως εμφανίζεται στο έντυπο του ΠΣΔ.
  Παρατηρήσεις
  Εναλλακτική διεύθυνση-mail alias. Για όλους τους λογαριασμούς των μονάδων αποδίδεται σύντομη διεύθυνση e-mail της μορφής: <Ονομα Χρήστη>@sch.gr Όπου <Ονομα Χρήστη> είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για τις διάφορες υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  Έτσι για παράδειγμα:Η μονάδα με e-mail αποκτά επιπλέον και τη διεύθυνση 3lykpat@sch.gr Και οι δύο διευθυνσεις οδηγούν τα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο σας χωρίς καμιά διαφορά

Στα πεδία κάτω από τον Στοιχεία Διακομιστή πληκτρολογούμε για:

 • Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (ΙΜΑΡ):Το όνομα του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (π.χ mail.sch.gr) που αναγράφεται στο έντυπο ρυθμίσεων.
 • Και για Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP): Το όνομα του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (Π.χ mail.sch.gr) όπως αναγράφεται στο έντυπο ρυθμίσεων. 

Στα πεδία κάτω απο το Στοιχεία σύνδεσηςπληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που αναφέρεται στο έντυπο:

 • Όνομα χρήστη:<Όνομα χρήστη>
 • Κωδικός πρόσβασης: <Κωδικός Πρόσβασης>
 • Στην συνέχεια πατάμε το κουμπί «Επόμενο».

 

 • Στο παραπάνω παράθυρο πατάμε το κουμπί «Τέλος» για να αποδεχθούμε τις ρυθμίσεις και να κλείσει ο οδηγός.

Με το παράθυρο αυτό ολοκληρώνεται επιτυχώς η εγκατάσταση του λογαριασμού μας.

 

 

Σελίδα 1 από 2 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.90.237.148