Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Mozilla Thunderbird Αγγλικό

Ευρετήριο

 1. Mozilla Thunderbird Αγγλικό
 2. Aσφαλή πρόσβαση (Ρύθμιση ιδιοτήτων)

Δημιουργία λογαριασμού αλληλογραφίας

Για τα μέλη της κοινότητας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της εφαρμογής Mozilla, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση του Mozilla καθώς και η κατοχή του εντύπου «Λογαριασμός χρήστη» που δημιουργείται με την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ.

 • Για την εκκίνηση του Mozilla 1.7.2 από το κουμπί Έναρξη των Windows επιλέγουμε:  Έναρξη>Προγράμματα> Mozilla
 • Έπειτα για να ρυθμίσουμε τον λογαριασμό αλληλογραφίας, από την γραμμή μενού της εφαρμογής επιλέγουμε: Window >Mail & Newsgroups

Εμφανίζεται το παράθυρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εφαρμογής Mozilla. Αν είναι η πρώτη φορά που ανοίγουμε το παράθυρο αλληλογραφίας του Mozilla θα εμφανιστεί μαζί και το παράθυρο Account Wizard (Οδηγός δημιουργίας λογαριασμού) όπου ακολουθώντας τα βήματα του μπορούμε να ρυθμίσουμε τον λογαριασμό αλληλογραφίας μας. (Θα περιγράψουμε στην συνέχεια τον τρόπο). Αν δεν εμφανιστεί άμεσα το παράθυρο Account Wizard (Οδηγός δημιουργίας λογαριασμού) κάνουμε τα εξής για vα το εμφανίσουμε:

 1.  Από την γραμμή μενού του παραθύρου αυτού, επιλέγουμε: «Edit> Mail and Newsgroups Account Settings...»

   
 2. Στο παράθυρο Mail & Newsgroups Account Settings πατάμε το κουμπί «Add Account...»

Εμφανίζεται πλέον το παράθυρο Account Wizard (Οδηγός δημιουργίας λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). Με την βοήθεια του οδηγού θα εκτελέσουμε μία σειρά διαδοχικών βημάτων για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις του λογαριασμού μας. 

Στο πρώτο βήμα επιλέγουμε εάν ο τύπος λογαριασμού που θα δημιουργήσουμε είναι για ομάδες συζήτησης ή λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 • Επιλέγουμε «Email account» και πατάμε «Next»

Στο επόμενο βήμα εισάγουμε στα κενά πεδία πληροφορίες για τα στοιχεία του λογαριασμού μας.

 • Στο πεδίο Your name πληκτρολογούμε ένα περιγραφικό όνομα, το οποίο θα εμφανίζεται ως αποστολέας των μηνυμάτων μας (συνήθως αυτό είναι το ονοματεπώνυμο μας).
  Παρατήρηση
  Αν στέλνουμε αλληλογραφία και στο εξωτερικό συμπληρώνουμε το πεδίο με λατινικά γράμματα, ώστε να είναι αναγνώσιμο και από παραλήπτες αλληλογραφίας, των οποίων τα συστήματα δεν υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα.
 • Στο πεδίο Email address πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπως αυτή εμφανίζεται στο έντυπο «Λογαριασμός Χρήστη» που έχουμε λάβει από το ΠΣΔ και πατάμε το κουμπί «Next».
  Παρατήρηση
  Εναλλακτική διεύθυνση-mail alias. Για όλους τους λογαριασμούς των μονάδων αποδίδεται σύντομη διεύθυνση e-mail της μορφής: <Όνομα Χρήστη>@sch.gr Όπου <Όνομα Χρήστη> είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για τις διάφορες υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  Έτσι για παράδειγμα:Η μονάδα με e-mail αποκτά επιπλέον και τη διεύθυνση 3lykpat@sch.gr Και οι δύο διευθύνσεις οδηγούν τα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο σας χωρίς καμιά διαφορά.

Ακολουθεί η καταχώρηση του διακομιστή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Στο έντυπο λογαριασμού χρήστη του ΠΣΔ, αναγράφεται το όνομα του διακομιστή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

 • Στην περίπτωσή μας επιλέγουμε για διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας «ΙΜΑΡ» και πληκτρολογούμε στο πεδίο Server name το όνομα του διακομιστή όπως αναγράφεται στο έντυπο.
  Παρατήρηση
  Εάν επιλέξουμε σαν τύπο εισερχόμενης αλληλογραφίας το POP3 τότε τα mail θα αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται η εφαρμογή Mozilla και μπορούν να διαβαστούν μόνο από αυτό τον υπολογιστή.
  Εάν όμως επιλέξουμε το IMAP τα μηνύματα θα παραμένουν στο γραμματοκιβώτιο του λογαριασμού, δηλαδή στο νομαρχιακό κόμβο. Έτσι μπορούμε να διαβάζουμε την αλληλογραφία του ιδίου λογαριασμού από διαφορετικούς υπολογιστές, στους οποίους έχουμε κάνει τις ίδιες ρυθμίσεις.

Εάν είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιούμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Mozilla τότε στο βήμα αυτό, εμφανίζεται άλλο ένα κενό πεδίο για να εισάγουμε όνομα για διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφία (SMTP). Σε αυτήν περίπτωση πληκτρολογούμε για όνομα ό,τι είχαμε θέσει και ως διακομιστή εισερχόμενης.

 • Στην συνέχεια πατάμε το κουμπί «Next».
 • Στο επόμενο βήμα πληκτρολογούμε στα πεδία Incoming User name και Outgoing User name το όνομα χρήστη που έχουμε δεσμεύσει για τις υπηρεσίες του ΠΣΔ και πατάμε «Next».
  Παρατήρηση: Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ο  διακομιστής είναι ίδιος για εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, όποτε δεν μας ζητείται Outgoing User name.

 • Στην συνέχεια ορίζουμε ένα περιγραφικό όνομα για αυτόν τον λογαριασμό που δημιουργούμε για να τον βλέπουμε μόνο εμείς στο πρόγραμμα Αλληλογραφίας και πατάμε «Next»

 • Στο επόμενο παράθυρο παρουσιάζονται τα στοιχεία που καταχωρήσαμε για την δημιουργία του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ελέγχουμε την ορθότητα των στοιχείων και πατάμε το κουμπί «Finish». Σε περίπτωση που δεν είναι σωστά κάποια στοιχεία μπορούμε με το κουμπί Back να μεταβούμε στο αντίστοιχο βήμα ώστε να το διορθώσουμε. 

Παρατήρηση
Πατώντας το «Finish» του προηγούμενου παραθύρου, το παράθυρο κλείνει και πλέον στο περιβάλλον διαχείρισης μηνυμάτων της εφαρμογής Mozilla εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο που μας προτρέπει να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό πρόσβασης για να γίνει η λήψη των μηνυμάτων από τον διακομιστή αλληλογραφίας του ΠΣΔ.
Εάν θέλετε να μην σας ζητάει συνέχεια το κωδικό πρόσβασης όταν εισέρχεστε στο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επιλέγουμε «Use Password Manager to remember this password».
Συμπληρώνουμε στο κενό πεδίο τον κωδικό πρόσβασης και πατάμε το κουμπί «ΟΚ».

 • Με το πάτημα του κουμπιού «OK» κλείνει το παράθυρο και επιστρέφουμε στο παράθυρο Mail & Newsgroups Accounts Settings, όπου επιλέγουμε «Outgoing Server (SMTP)» και στο δεξιό μέρος του παραθύρου εμφανίζονται πληροφορίες για τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας. Ελέγχουμε αν το όνομα του διακομιστή είναι το ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο έντυπο.
  Πατάμε «ΟΚ» ολοκληρώνοντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

To παράθυρο Mail & Newsgroups Accounts Settings κλείνει και μπορούμε πλέον να εργαστούμε κανονικά στο παράθυρο αλληλογραφίας του Mozilla ώστε να διαβάσουμε και να αποστείλουμε e-mail μέσω του λογαριασμού μας.


 

Σελίδα 1 από 2 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.90.237.148