Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τη δημοσίευση;

 1. Η αρχική σελίδα πρέπει να έχει όνομα αρχείου index.htm και τύπο ιστοσελίδα.
 2. Τα ονόματα των αρχείων πρέπει να είναι με λατινικά γράμματα χωρίς κενά.
 3. Στην ονομασία των αρχείων τα κεφαλαία θεωρούνται διαφορετικά από τα μικρά (σύστημα Unix). Το τελευταίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την δημιουργία των ιστοσελίδων και των συνδέσμων που τοποθετούνται μέσα σ' αυτές.
 4. H δημοσίευση μπορεί να γίνει:
  • Με την βοήθεια ενός προγράμματος sftp ή ftp, κατά προτίμηση με γραφικό περιβάλλον (για παράδειγμα winscp, filezilla κ.λ.π)
  • Με χρήση του Windows Explorer
  • Από διάφορα προγράμματα δημιουργίας και δημοσίευσης ιστοσελίδων που υποστηρίζουν δημοσίευση με χρήση του πρωτοκόλλου sftp ή ftp.(Dream Weaver, Microsoft Front Page, Microsoft Expression Web)
 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.82.57.154