Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

WindowsXP Ελληνικά

Εγκατάσταση Modem

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την φυσική διασύνδεση του Modem με τον Η/Υ μπορούμε να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση της συσκευής και την  αναγνώρισή της από τον Η/Υ.

 • Από το κουμπί «Έναρξη» των Windows επιλέγουμε «Πίνακας Ελέγχου» και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Συνδέσεις Δικτύου και Internet» 

 • Εμφανίζεται το παράθυρο Συνδέσεις Δικτύου και Internet και επιλέγουμε από την αριστερή στήλη «Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ»

Στην συνέχεια από το παράθυρο Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ επιλέγουμε την καρτέλα «Μόντεμ».

 

Στην καρτέλα Μόντεμ εμφανίζονται τα μόντεμ που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή μας.

 • Για να εγκαταστήσουμε ένα νέο μόντεμ πατάμε το κουμπί«Προσθήκη...»

 

Γίνεται εκκίνηση του οδηγού εγκατάστασης Μόντεμ. Με τη βοήθεια του οδηγού θα εκτελέσουμε μία σειρά διαδοχικών βημάτων για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την σωστή εγκατάσταση του Μόντεμ.

 • Στο πρώτο βήμα πατάμε το κουμπί «Επόμενο»

   

  Στην συνέχεια τα Windows προσπαθούν να εντοπίσουν το Modem που θέλουμε να εγκαταστήσουμε.

Εάν τα Windows δεν καταφέρουν να εντοπίσουν το Modem εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο για να επιλέξουμε το Modem μας μέσα από μία λίστα κατασκευαστών.

 • Πατάμε το «Επόμενο»
  Παρατήρηση
  Στην περίπτωση που τα Windows ανιχνεύσουν το Modem αγνοούμε τα παρακάτω βήματα.

 •  Από την λίστα Κατασκευαστής επιλέγουμε «Βασικοί Τύποι μόντεμ» και από την λίστα Mοντέλα επιλέγουμε «Τυπικό μόντεμ 33600 bps» και πατάμε «Επόμενο».
  Η παραπάνω επιλογή γίνεται όταν δεν υπάρχει στην λίστα Κατασκευαστών το μοντέλο του Modem.

Παρατήρηση
Στην περίπτωση που έχουμε το πρόγραμμα οδήγησης (Driver) για το modem πατάμε το κουμπί «Από δισκέτα...»  στην συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο και δείχνουμε την διαδρομή από όπου θα κατεβάσουμε  τον οδηγό της συσκευής πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση...».

 • Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε την θύρα διασύνδεσης του Modem με τον Η/Υ και πατάμε «Επόμενο».
  Στην περίπτωσή μας επιλέγουμε COM1 επειδή η σύνδεση με τον Η/Υ υλοποιείται μέσω της σειριακή θύρας.

Ξεκινάει η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης για το modem. Περιμένουμε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 • Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισμικού οδήγησης εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο και πατάμε το κουμπί «Τέλος».

Στο σημείο αυτό έχουμε εγκαταστήσει επιτυχώς το Modem και τερματίζεται ο οδηγός εγκατάστασης νέου υλικού.


 

Σελίδα 1 από 10 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.144.47.21