Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ο δικτυακός σας Τόπος

 Τα στοιχεία  που χρειάζεστε για τη δημοσίευση των ιστοσελίδων σας είναι:


  • Η διεύθυνση ιστοσελίδων:  Εκεί θα βλέπετε την ιστοσελίδα που θα δημοσιεύσετε.
  • Ο Διακομιστής  Δημοσίευσης ιστοσελίδων:
  • Το username Και ο κωδικός πρόσβασης: Ως username και password θα χρησιμοποιήσετε τα ίδια που χρησιμοποιείται για τη σύνδεσή σας στο ΠΣΔ.


Τα στοιχεία για τη δημοσίευση ιστοσελίδων θα τα βρείτε  σελίδα  του ΠΣΔ:
www.sch.gr αφού συνδεθείτε και πάτε στην επιλογή MySch. Εκεί θα πατήσετε την επιλογή «πίνακας ελέγχου», στην συνέχεια «Στοιχεία δικτυακού τόπου» όπου εμφανίζεται ο Διακομιστής Δημοσίευσης Ιστοσελίδων (Host).

 

alt
 

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.234.45.10