Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Δημοσίευση με το Microsoft Front Page 2000

Χρήση του Microsoft Front Page 2000

Το Microsoft Front Page 2000 είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτυακών τόπων που περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2000. Όπως και το Front Page Express είναι ένα πρόγραμμα συγγραφής ιστοσελίδων στηριγμένο σε γραφικό περιβάλλον και άρα είναι αρκετά εύχρηστο. Περιλαμβάνει περισσότερες λειτουργίες και εξελιγμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το Front Page Express. Δεν είναι μόνο συγγραφής ιστοσελίδων αλλά και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης και διαχείρισης δικτυακών τόπων, το οποίο δεν διατίθεται ελεύθερα, αλλά είναι εμπορικό προϊόν.
Στο Microsoft Front Page 2000 μπορούμε να βρούμε έτοιμα προσχέδια ή φόρμες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για τον σχεδιασμό των δικών μας ιστοσελίδων. Η επιλογή αλλά και εισαγωγή διαφόρων τύπων αντικειμένων (πχ εικόνων) γίνεται σε γραφικό περιβάλλον ενώ για τους πιο προχωρημένους χρήστες παρέχεται και η δυνατότητα συγγραφής κώδικα.
Για να αποθηκεύσουμε τις σελίδες μας στο διαδίκτυο θα πρέπει πρώτα να τις αποθηκεύσουμε στο υπολογιστή μας. Στη συνέχεια από το Menu Αρχείο επιλέγουμε Αποθήκευση στο Web.Στο εμφανιζόμενο πλαίσιο διαλόγου συμπληρώνουμε την διεύθυνση του "Διακομιστή Δημοσίευσης Ιστοσελίδων ( Διακομιστής web)" όπου θα γίνει η δημοσίευση. Στην εικόνα έχει συμπληρωθεί η διεύθυνση dide.ser.sch.gr.
Κατόπιν ζητούνται το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης τα οποία τα συμπληρώνουμε σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί και με τα οποία αποκτάμε δυνατότητα αποθήκευσης της σελίδας στον δικτυακό τόπο.

 

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.224.94.8