Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Χρήστης και Κωδικός Πρόσβασης

Οδηγίες Αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης (Password)

 
Πληκτρολογήστε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) που ήδη έχετε, καθώς και τον καινούργιο κωδικό πρόσβασης που θέλετε (δύο φορές για λόγους επιβεβαίωσης) και πατήστε
 
Αλλαγή Κωδικού
 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

 
Ο νέος Κωδικός Πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε (5) χαρακτήρες 
και να αποτελείται από συνδυασμό πεζών λατινικών χαρακτήρων και αριθμών ή/και κάποια από τα επιτρεπτά σύμβολα
 
(Επιτρεπτά σύμβολα: ! @ $ -)
 
Ο νέος κωδικός πρόσβασης και η επιβεβαίωσή του πρέπει να είναι ακριβώς ίδιοι, ενώ για λόγους ασφαλείας ο καινούργιος κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι δύσκολος.
 

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

 

Πως μπορώ να ανακτήσω τον κωδικό μου επειδή τον ξέχασα

Ακολουθήστε την  Ανάκτηση κωδικού
 

Αν πρόκειται για λογαριασμό σχολείου, Διέυθυνσης, ή γενικά μονάδας:

Ακολουθήστε τη διαδικασία  για την Ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού 

 

Ξέχασα το όνομα χρήστη ή δε γνωρίζω αν έχω λογαριασμό στο ΠΣΔ

Ακολουθήστε την  Ανάκτηση κωδικού
 

Αν πρόκειται για λογαριασμό σχολείου, Διέυθυνσης, ή γενικά μονάδας:

Ακολουθήστε τη διαδικασία  για την Ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού 

 
 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία