Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Πώς ελέγχω την κάρτα δικτύου;

Ελέγχω αν είναι εγκατεστημένος ο σχετικός driver (Περιοχή δικτύου/ιδιότητες). Αν όχι, τον εγκαθιστώ χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες οδηγούς των windows ή την δισκέτα/CD της κάρτας.

Ελέγχω αν είναι εγκατεστημένο το πρωτόκολλο TCP/IP (Περιοχή δικτύου/ιδιότητες). ’ν όχι, το εγκαθιστώ (Προσθήκη).

Θα πρέπει οι ρυθμίσεις του TCP/IP της κάρτας δικτύου να έχουν ως εξής:Διεύθυνση IP: Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IPΠαράμετροι WINS: Απενεργοποίηση επίλυσης WINSΠύλη: ΚαμίαΠαράμετροι DNS: Απενεργοποίηση DNS

’ν έγιναν αλλαγές στις ρυθμίσεις της "Περιοχής δικτύου" πιθανόν ζητηθεί επανεκκινηση του PC.

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.196.213.0