Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) - Απόψεις σχετικά με το Spam και την αντιμετώπιση του

Απόψεις σχετικά με το Spam και την αντιμετώπιση του

Τρεις απόψεις επικρατούν στην δικτυακή κοινότητα σε ότι αφορά το Spam και την αντιμετώπιση του:
 1. "Το Spam δεν μπορεί να σταματήσει.
  Είναι δύσκολη η ταυτοποίηση ενός μηνύματος Spam με ακρίβεια. H προσπάθεια αντιμετώπισης του Spam είναι σπατάλη πόρων και χρόνου και οδηγεί σε απώλεια και χρήσιμων μηνυμάτων."
  Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης πιστεύουν ότι δεν θα χάσουν ποτέ χρήσιμα μηνύματα και προτιμούν να λαμβάνουν όλη την αλληλογραφία που απευθύνεται προς αυτούς.
   
 2. "Η αντιμετώπιση του Spam είναι ευθύνη των τελικών χρηστών.
  Επειδή η ταυτοποίηση του spam είναι τόσο δύσκολη ας αφήσουμε την αντιμετώπιση του στις επιλογές του τελικού χρήστη. Ας αφήσουμε τον τελικό χρήστη να επιλέγει και να διαμορφώνει τα φίλτρα βάσει των οποίων θα επιλέγονται τα μηνύματα που θα περνάνε ή θα αποκλείονται από το γραμματοκιβώτιο του."

  Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την αρχή ότι η απόρριψη μηνυμάτων χωρίς την εξουσιοδότηση του κάθε τελικού χρήστη είναι παραβίαση της ιδιωτικότητας (μυστικότητας) της επικοινωνίας.
  Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης πιστεύουν ότι η απώλεια χρήσιμων μηνυμάτων σε σχέση με τα απορριπτόμενα Spam μηνύματα αφήνεται στην προσωπική επιλογή και ευθύνη του τελικού χρήστη.
   
 3. 'Η αντιμετώπιση του Spamείναι ευθύνη των διαχειριστών mail servers.'
  H άποψη αυτή ενισχύεται από την παρουσία εργαλείων για την απόρριψη μηνυμάτων σε επίπεδο κεντρικών συστημάτων. Η καταπολέμηση του Spam πρέπει να γίνεται στα κεντρικά συστήματα διακίνησης της αλληλογραφίας (mail servers) στο όνομα της εξασφάλισης των πόρων των κεντρικών συστημάτων και του δικτύου. Επίσης πολλές φορές οι υπεύθυνοι των δικτύων θεωρούν απαράδεκτο να φθάνει μέσω του δικτύου τους απαράδεκτη εμπορική ή επικίνδυνη αλληλογραφία.

  Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης πιστεύουν ότι η απώλεια χρήσιμων μηνυμάτων σε σχέση με τα απορριπτόμενα spam μηνύματα μπορεί να κρατηθεί σε αποδεκτά χαμηλά επίπεδα.
  Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα χρήσιμα μηνύματα που απορρίπτονται οφείλονται στην ελλιπή& ή κακή διαμόρφωση κάποιου άλλου διαχειριστή από το σύστημα από το οποίο προέρχεται η αλληλογραφία.
Πάνω σε αυτές τις απόψεις υπάρχουν δύο βασικές παραλλαγές.
 • Τα μηνύματα που προέρχονται από διάφορους αποστολείς οι οποίοι βρίσκονται σε λίστες τύπου RBL ( Real Time Black Hole Lists) πρέπει να απορρίπτονται χωρίς εξαίρεση. Αλλοι πιστεύουν ότι αυτές οι λίστες δεν είναι πάντα δίκαιες με την έννοια της καταγραφής ή όχι των διαφόρων αποστολέων ,ενώ τα κριτήρια ποικίλουν από λίστα σε λίστα. Αυτό οδηγεί πολλές φορές στη απόρριψη αποδεκτών μηνυμάτων και σε παράπονα των χρηστών των οποίων τα μηνύματα απορρίπτονται.
   
 • Μια άλλη άποψη που υπάρχει είναι ότι τα μηνύματα που δεν ικανοποιούν τα γνωστά standards, πρέπει να απορρίπτονται ή να χαρακτηρίζονται ως πιθανόν μηνύματα Spam.
  Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τις επικεφαλίδες From ή τον φάκελο «envelope» του μηνύματος. Για διάφορους λόγους πολλά μηνύματα τύπου Spam δεν έχουν έγκυρες επικεφαλίδες (mail Headers). Στο σημείο αυτό άλλοι πιστεύουν ότι τα μηνύματα αυτά πρέπει να απορρίπτονται και άλλοι ότι δεν πρέπει, γιατί τέτοια λάθη μπορεί να συναντήσει κανείς και σε αποδεκτά όσο αφορά το περιεχόμενο μηνύματα.


 

Σελίδα 4 από 11 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.162.8.185