Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ασφάλεια & Προστασία Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) Εναλλακτικοί τρόποι δημοσίευσης e-mail διευθύνσεων σε ιστοσελίδες

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) - Εναλλακτικοί τρόποι δημοσίευσης e-mail διευθύνσεων σε ιστοσελίδες

Εναλλακτικοί τρόποι δημοσίευσης e-mail διευθύνσεων σε ιστοσελίδες

Η δημοσίευση e-mail διευθύνσεων σε ιστοσελίδες παρόλο που είναι πολύ χρήσιμη, αποτελεί παράλληλα και κακή πρακτική. Βάζοντας μία e-mail διεύθυνση σε μια ιστοσελίδα είναι σίγουρο ότι σύντομα, o ιδιοκτήτης της,  θα λάβει μηνύματα ενοχλητικής αλληλογραφίας (spam) στο γραμματοκιβώτιο
 
Η δημοσίευση e-mail διευθύνσεων μπορεί να προκαλέσει την μαζική αποστολή  μεγάλου αριθμού μηνυμάτων (spam) που απευθύνονται στους συγκεκριμένους χρήστες χωρίς αυτοί να το επιθυμούν και χωρίς να έχουν συνειδητά προκαλέσει την αλληλογραφία με τον άγνωστο  αποστολέα.  Αυτή η επικοινωνία συχνά έχει την μορφή ενημερωτικών ή διαφημιστικών μηνυμάτων για προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία φθάνουν στο γραμματοκιβώτιο των χρηστών του Π.Σ.Δ.  χωρίς αυτοί να έχουν ζητήσει την εν λόγω πληροφόρηση.

Η ανίχνευση των e-mail διευθύνσεων που γράφονται με τον συνήθη τρόπο (π.χ. ) γίνεται από αυτόματες μηχανές αναζήτησης (robots) που διαθέτουν οι διάφοροι spammers.
 

Προσπαθήστε λοιπόν, όσο το δυνατόν να αποφεύγετε τη δημοσιεύση e-mail διευθύνσεων ή εφαρμόστε  κάποιο εναλλακτικό τρόπο γραφής τους, ώστε αυτές να μην μπορούν να ανιχνευτούν από τις μηχανές αναζήτησης των spammers.

Κάποιοι εναλλακτικοί τρόποι γραφής e-mail διευθύνσεων σε ιστοσελίδα είναι οι εξής:

  1. Αποτύπωση των e-mail διευθύνσεων ως εικόνα.
  2. Χρησιμοποίηση ειδικού τύπου γραφής των e-mail διευθύνσεων.
  3. Χρήση κώδικα JavaScript για την αποτύπωση των e-mail διευθύνσεων


1.  Αποτύπωση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε εικόνα

Δημιουργήστε μία εικόνα τύπου GIF ή JPG η οποία θα αποτυπώνει την κάθε email διεύθυνση που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες σας. Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης της σελίδας σας θα μπορεί να τις δει αλλά οι μηχανές αναζήτησης των spammers όχι.
 
Μία εύκολη λύση για τη δημιουργία της εικόνας είναι να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ζωγραφικής που παρέχεται δωρεάν με τα Windows. Προσοχή χρειάζεται στον τύπο που θα αποθηκεύσετε την εικόνα, ο οποίος πρέπει να είναι GIF ή JPG, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρξουν προβλήματα ανάγνωσης της εικόνας από τους διαφορετικούς web browsers (internet explorer, mozilla firefox κ.τ.λ.).
 
Αφού έχετε τελειώσει με τη δημιουργία της εικόνας την εισάγετε στην ιστοσελίδα σας με τον ίδιο τρόπο που εισάγετε οποιαδήποτε άλλη εικόνα.
 
Το μειονέκτημα αυτού του τρόπου είναι ότι ο αναγνώστης θα πρέπει να δακτυλογραφήσει ο ίδιος τη διεύθυνση e-mail σε περίπτωση που επιθυμεί να στείλει e-mail προς αυτή.
 

2.  Ειδικός τύπος γραφής των e-mail διευθύνσεων

Ανοίξτε το αρχείο της συγκεκριμμένης σελίδας, που υπάρχει τοπικά στον υπολογιστή σας, με κάποιον editor πχ. σημειωματάριο (notepad) ή κάποιο πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων αν διαθέτετε (πχ. Microsoft Frontpage, Micromedia Dreamweaver κτλ.). Στο πεδίο του κώδικα, στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται μια email διεύθυνσή γράψτε:
 
Onoma[_at_]domain[.]gr
όπου «onoma» το πεδίο της διεύθυνσής σας πρίν από το παπάκι (@) και όπου «domain» το πεδίο της διεύθυνσής σας από το παπάκι εώς την τελεία
 
Παράδειγμα
Η email διεύθυνση
μπορεί να γραφεί:
sxoleio[_at_]sch[.]gr
 
Το μειονέκτημα αυτού του τρόπου είναι, ότι δεν επιτρέπεται στο χρήστη να αποστείλει αυτόματα e-mail στην διεύθυνση αυτή, πατώντας με το ποντίκι την ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά πρέπει ο ίδιος να αντικαταστήσει τους χαρακτήρες που βρίσκονται στην πρώτη αγκύλη (το _at_ με το σύμβολο @).
 
 

3.  Χρήση κώδικα JavaScript για την αποτύπωση των e-mail διευθύνσεων

Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης της σελίδας δε χρειάζεται να κάνει ο ίδιος αντιγραφή της e-mail διεύθυνσης και επικόλληση στην επιθυμητή τοποθεσία, αλλά του επιτρέπεται να αποστείλει αυτόματα e-mail  πατώντας με το ποντίκι πάνω της (εφόσον έχει εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον υπολογιστή του).
 

Α Τρόπος:

Στο σημείο της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται η κάθε e-mail διεύθυνση γράψτε:
stopspam01.gif
 
όπου «onoma» το πεδίο της e-mail διεύθυνσης πριν από το παπάκι (@) και όπου «domain» το πεδίο της διεύθυνσής από το παπάκι έως το τέλος.
 
Παράδειγμα
Η e-mail διεύθυνση:
  
θα γραφτεί ως εξής:
stopspam02.gif

B Τρόπος

Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος χρησιμοποιώντας JavaScript που αν και πιο σύνθετος, σας εξοικονομεί χρόνο πληκτρολόγησης, για τις σελίδες που θέλετε να περιέχουν πολλές e-mail διευθύνσεις.
Αποτελείται από δύο τμήματα κώδικα:
1ο τμήμα
Αυτό γράφεται μόνο μία φορά σε κάθε ιστοσελίδα.
Στο πεδίο του κώδικα της ιστοσελίδας βρείτε την περιοχή μεταξύ των <head> και < /head> και δακτυλογραφήστε το εξής:
 
stopspam03.gif
 
2ο τμήμα
Στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται η κάθε email-διεύθυνση πληκτρολογήστε:
 
stopspam04.gif
όπου «onoma» το πεδίο της e-mail διεύθυνσης πριν το παπάκι (@) και όπου «domain» το πεδίο της από το παπάκι έως την τελεία και τέλος όπου «gr» το τελικό πρόθεμα της e-mail διεύθυνσης.
 
Παράδειγμα
Η e-mail διεύθυνση:
θα γράφτει ως εξής:
 
stopspam05.gif
 

 

Σελίδα 6 από 11 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.162.8.185