Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) - Επιλογές των διαχειριστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επιλογές των διαχειριστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι επιλογές των διαχειριστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όσον αφορά την προστασία των χρηστών τους εφαρμόζονται στον διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Κάποιες από αυτές εφαρμόζονται πριν την είσοδο του spam στο γραμματοκιβώτιο του χρήστη, ενώ άλλες δεν επιτρέπουν μηνύματα που προέρχονται από spammers να εισέρχονται καθόλου στον διακομιστή.


Οι λύσεις που εφαρμόζονται  συγκεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία:

Έλεγχος εγκυρότητας στο DNS και στους headers

Απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από εξυπηρετητές e-mail που δεν  έχουν  έγκυρες  δηλώσεις DNS. Αλλες φορές απορρίπτονται μηνύματα αυτόματα όταν το domain στην e-mail διεύθυνση (το τμήμα μετά το @ ) δεν υπάρχει στο DNS.
 

Xρήση SMTP Server που απορρίπτει γνωστούς spammers

  • Ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) αρνείται να λάβει και απορρίπτει  τα μηνύματα που προέρχονται από Servers που διακινούν Spam ή δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Spammers για την διακίνηση μηνυμάτων. Η  λύση αυτή βασίζεται στην χρήση RBL λιστών που αναφέραμε στην αρχή του άρθρου και η οποία είναι μια Διεθνής πρακτική που εφαρμόζεται από πολλούς παροχείς υπηρεσιών e-mail.

Xρήση προγραμμάτων προστασίας στον διακομιστή

  • Μία σειρά από λύσεις προστασίας στον διακομιστή με φίλτρα και εξελιγμένες τεχνικές (πχ Bayesian filtering) μπορούν να εφαρμοστούν.  Στην  κατεύθυνση αυτή υπάρχουν σχετικά εργαλεία εμπορικά και της φιλοσοφίας Ελεύθερου Λογισμικού  που είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Φιλτράρισμα των SMTP συνδέσεων

  • Εφαρμογή φίλτρων που δεν επιτρέπουν σύνδεση στους διακομιστές αλληλογραφίας από γνωστούς εξυπηρετητές που διακινούν Spam

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση της κίνησης e-mail με στόχο τον εντοπισμό της αποστολής μεγάλου αριθμού μηνυμάτων από συγκεκριμένους αποστολείς οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι spammers ειδικά αν το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο.
 
 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.162.8.185