Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ασφάλεια & Προστασία Προστασία από τους ιούς στην αλληλογραφία

Προστασία από τους ιούς στην αλληλογραφία

Ευρετήριο

 1. Προστασία από τους ιούς στην αλληλογραφία
 2. Εξελιγμένο λογισμικό antivirus
 3. Παρακολούθηση δραστηριότητας και ενημέρωση του χρήστη

Πολιτική στην μορφή των μηνυμάτων και τα συνημμένα

Η πολιτική προστασίας από ιούς που εφαρμόζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο κατά την αποστολή και λήψη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από και προς τους χρήστες του περιλαμβάνει την ακόλουθη πολιτική που αφορά την μορφή των μηνυμάτων και τα συνημένα.

Παρόλο που ο χρήστης του ΠΣΔ θα πρέπει να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, τους χρήστες του ή άλλους χρήστες του διαδικτύου, το ΠΣΔ εφαρμόζει για λόγους πρόσθετης προστασίας την ακόλουθη πολιτική:

 1. Στην παρούσα φάση το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εφαρμόζει μόνο έλεγχο τύπων συνημμένων αρχείων στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.
 2. Ο έλεγχος γίνεται από αυτοματοποιημένη διαδικασία - πρόγραμμα ανίχνευσης (scanner)
 3. Ο έλεγχος εντοπίζει και εμποδίζει την αποστολή μηνυμάτων που είναι ιοί και συγκεκριμένα οι όπως ο EICAR Test Virus (EICAR.COM), το Happy99 Trojan (Happy99.exe), ο ILOVEYOU (Virus-Subject: Love Letter), ο BadTrans.
 4. Όταν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει οποιοδήποτε συνημμένο αρχείο με τις παρακάτω καταλήξεις το μήνυμα δεν παραδίδεται στον παραλήπτη:
    .vbs   .lnk   .scr   .wsh   .hta   .pif   .exe   .bat   .com   .cmd
 5. O αποστολέας ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για τη μη παράδοση του μηνύματος του λόγω εφαρμογής της συγκεκριμένης πολιτικής.
 6. O έλεγχος που εφαρμόζεται δεν ανοίγει και δεν ελέγχει τα συνημμένα συμπιεσμένης μορφής τύπου .zip
 7. Αν ο αποστολέας επιθυμεί να αποστείλει οπωσδήποτε ένα αρχείο με τις πιο πάνω καταλήξεις μπορεί να το στείλει σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου τύπου zip. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το προς αποστολή συνημμένο αρχείο δεν περιέχει ιούς και ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει πρόβλημα στα υπολογιστικά συστήματα του παραλήπτη.

 

Σελίδα 1 από 3 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.90.119.59