Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Οδηγίες για την Ασφαλή Χρήστη του Διαδικτύου από Μαθητές, Εκπαιδευτικούς, Γονείς

Η θετική επίδραση που έχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Το Internet έχει καταργήσει κάθε εμπόδιο στην αποστολή και λήψη πληροφορίας και σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα έχει πρόσβαση σε μια σειρά βασικών και προηγμένων υπηρεσιών που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Η πρόσβαση στο σχολικό δίκτυο υπολογιστών, στο Internet και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι ένα προνόμιο που δίνεται στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτές οι δυνατότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προαγωγή της γνώσης και την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του όμως, το Internet υποκρύπτει κάποιους κινδύνους τους οποίους κάθε χρήστης ανακαλύπτει σταδιακά όσο αποκτά μεγαλύτερη εξοικείωση με το μέσο αυτό. Αυτοί οι κίνδυνοι αφορούν την έκθεση των παιδιών σε παράνομο ή πορνογραφικό περιεχόμενο, την εξαπάτησή τους από άγνωστους ενήλικες οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι ανήλικοι ή την άσκηση πίεσης για αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων με την επιρροή που μπορεί να έχει ένας μεγαλύτερος χρήστης σε μικρά παιδιά. Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντικό τα σχολεία να εκπαιδεύουν τους μαθητές και να προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες θα έχουν ως στόχο την διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη χρήση του Internet. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να προστατεύσει τους μαθητές, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα εν' γένει, από το παράνομο και ακατάλληλο περιεχόμενο παρέχει την Υπηρεσία Ελεγχόμενης Πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό  (Web-Filtering). Mε τον τρόπο αυτό απαγορεύεται η πρόσβαση σε σελίδες με παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες περιεχομένου:

 • Aggressive (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσισμό)
 • Drugs (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)
 • Gampling (σελίδες που προωθούν τα τυχερά παιχνίδια)
 • Porn (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)
 • Violence (σελίδες που προπαγανδίζουν τη βία)

Αν οι μαθητές ή ο καθηγητής συναντήσουν κάποια σελίδα με ακατάλληλο περιεχόμενο η οποία δε κόβεται από την Υπηρεσία Ελεγχόμενης Πρόσβασης θα πρέπει να επικοινωνούν με τον διαχειριστή της υπηρεσίας στη διεύθυνση για να ζητήσουν την απαγόρευση της συγκεκριμένης σελίδας.

Παράλληλα αν αυτή η σελίδα ανήκει στην κατηγορία του παράνομου περιεχομένου τότε ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Ελληνική γραμμή Αναφοράς Παράνομου Περιεχομένου στο Internet. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε στις σελίδες www.safeline.gr. Μια αναφορά για παράνομο περιεχόμενο μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση του από το διαδίκτυο και τη δίωξη αυτών που το διανέμουν.  

Η πρόσβαση στο Internet μέσα από το σχολείο γίνεται πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και όταν τα παιδιά μπαίνουν στο Internet από το σπίτι γιατί το πρόβλημα της ασφάλειας στο Internet δεν αφορά αποκλειστικά την σχολική κοινότητα. Απαιτεί την ενημέρωση ολόκληρης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των γονιών οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους όταν αυτά βρίσκονται εκτός σχολείου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για τα παιδιά ηλικίας από 11 έως 16 χρόνων, αφού αυτή θεωρείται η πιο ευάλωτη ηλικία. Το δίκτυο είναι ένας νέος συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ασκεί ιδιαίτερη έλξη στα παιδιά. Σε αυτόν βρίσκουν παιχνίδια, εφαρμογές που επιτρέπουν την επικοινωνία με άλλους χρήστες του διαδικτύου και κάθε πληροφορία που μπορεί να χρειάζονται. Η μεσολάβηση του υπολογιστή στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους/χρήστες δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας η οποία είναι επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό οι γονείς θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους:

 • Να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες τις προσωπικής τους ζωής σε άλλους χρήστες στο Internet σε καμία περίπτωση
 • Να μην αποκαλύπτουν κωδικούς πρόσβασης (password)
 • Να μην στέλνουν υλικό από τον δικό τους υπολογιστή (φωτογραφίες)
 • Να συζητούν με μεγαλύτερους χρήστες του Internet, με τους καθηγητές ή με τους ίδιους για τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσουν οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο
 • Να είναι επιφυλακτικά για όσα διαβάζουν στο Internet ή τους λένε οι άλλοι χρήστες

 

 

Σελίδα 1 από 8 Όλες οι Σελίδες

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.90.119.59