Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Υποστήριξη Χρηστών

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών

Για την άμεση υποστήριξη και επίλυση πιθανών τεχνικών προβλημάτων διασύνδεσης που αντιμετωπίζουν οι χρήστες με το ΠΣΔ.

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 801-11-801-81 (αστική χρέωση, από τις 9.00 - 17:00) ή με χρήση του δικτυακού τόπου www.sch.gr/helpdesk. Συμπληρωματικά, λειτουργεί και η υπηρεσία αυτόματης υποστήριξης χρηστών (IP Contact Center ? www.sch.gr/ipcc), η οποία επιτρέπει στον υπεύθυνο Εργαστηρίου Πληροφορικής να ενημερωθεί με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο σχετικά με τις βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

    
Η υπηρεσία παρέχεται σε διοικητικές μονάδες, σχολεία και εκπαιδευτικούς.

   

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες