Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σχολικά ηλεκτρονικά περιοδικά

Η νέα υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να συντάξουν άρθρα και να τα δημοσιεύσουν μαζικά οργανωμένα σε τεύχη. To αποτέλεσμα είναι η δημιουργία αξιόλογου ψηφιακού περιεχομένου το οποίο συγκεντρώνεται και κωδικοποιείται.