Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Υπηρεσία Επικοινωνίας & Συνεργασίας

 

Η Υπηρεσία Επικοινωνίας & Συνεργασίας έχει ως στόχο αφενός την επικοινωνία με φωνή, με βίντεο κλήση και με άμεσο μήνυμα των χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και αφετέρου να ελέγχει και να διαμοιράζει με ευφυή τρόπο τις κλήσεις τηλεφωνικής υποστήριξης.
H υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στο ΠΣΔ. 

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες