Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Υπηρεσία Καταλόγου

Αποτελεί την υποδομή χρηστών του ΠΣΔ με βάση την οποία γίνεται η πιστοποίηση/εξουσιοδότηση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ και άλλων φορέων της εκπαίδευσης.

Επιτρέπει επίσης την αναζήτηση προσώπων και των αντίστοιχων στοιχείων επικοινωνίας τους από τις εφαρμογές webmail, meeting +grafis, κ.α του ΠΣΔ.

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει μετά από πιστοποίηση και από προγράμματα που παρέχουν λειτουργικότητα LDAP client (Thunderbird, Outlook κλπ)

Δείτε σχετικες οδηγίες

 

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες