Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Λίστες αλληλογραφίας σχολείων

 

Οι λίστες αλληλογραφίας (mailgroups) της μονάδας είναι λίστες που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και μαθητές κάθε σχολείου ή τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και προσωπικό που υπηρετούν σε μια διοικητική μονάδα.

Στην πραγματικότητα είναι mailgroups για την επικοινωνία εντός της μονάδας. Σε αυτές τις λίστες θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα μόνο τα μέλη, δηλαδή οι λογαριασμοί και οι εκπαιδευτικοί της μονάδας (members only).

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες