Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Βήμα διαλόγου - Ερμής

Βήμα Διαλόγου - Ερμής

  • Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων
  • Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων με βάση την τοπικότητα ή την ειδικότητα των εκπαιδευτικών
  • Συνεργασία και επικοινωνία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
  • Ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία
     
 

Σελίδα 1 από 8 Όλες οι Σελίδες

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων