Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Υπηρεσιακές Λίστες

Υπηρεσιακές λίστες

Σκοπός των υπηρεσιακών λιστών είναι που είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για εκπαιδευτικά και υπηρεσιακά θέματα.

H χρήση τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον σκόπο της κάθε λίστας και τους όρους χρήσης.

Στις λίστες αυτές εγγράφονται υποχρεωτικά οι e-mail διευθύνσεις συγκεκριμένων χρηστών του ΠΣΔ με βάση τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο τους. Η διαγραφή τους δεν είναι δυνατή.

Σαν παράδειγμα τέτοιων λιστών αναφέρονται η λίστα (περιέχει όλα τα δημοτικά σχολεία της Αχαΐας), κ.λ.π.

Διακρίνονται σε:

  •     Κεντρικές λίστες : Περιλαμβάνουν λίστες σε επίπεδο επικράτειας, π.χ.  
  •     Νομαρχιακές λίστες : Περιλαμβάνουν λίστες σε επίπεδο νομού π.χ lyk@ach.sch.gr 

 

 

Σελίδα 1 από 11 Όλες οι Σελίδες

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων