Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Συχνά Ερωτήματα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Δεν εμφανίζεται ο φάκελος Spam. Τι πρέπει να κάνω;

Δεν εμφανίζεται ο φάκελος Spam. Τι πρέπει να κάνω;

Τι είναι ο φάκελος Spam;

Το spam είναι το αντίστοιχο των διαφημιστικών εντύπων αλλά σε ηλεκτρονική μορφή που φτάνουν χωρίς την θέλησή μας στην θυρίδα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πανελλήνιου Σχολικό Δίκτυο παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα διαχωρισμού ανεπιθύμητων μηνυμάτων με ενεργοποίηση ενός μηχανισμού γνωστός ως Anti-Spam.
Με βάση τις επιλογές του χρήστη που γίνονται στο mySch Για την προστασία από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία τα μηνύματα αυτής της κατηγορίας οδηγούνται σε ξεχωριστό φάκελο με όνομα "Spam".

Παρακάτω περιγράφονται πληροφορίες για τον τρόπο παρουσίασης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο περιβάλλον Outlook Express με διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας τύπου ΙΜΑΡ.

Από την εξερεύνηση των φακέλων επιλέγουμε τον λογαριασμό που δημιουργήσαμε και πατάμε το πλήκτρο F5 από το πληκτρολόγιο μας. Ο φάκελος θα πρέπει να εμφανιστεί.

Έτσι όλα τα μηνύματα που θεωρούνται ανεπιθύμητα θα καταχωρούνται στο φάκελο Spam όπου παρέχεται η δυνατότητα να τα διαβάσουμε ή να τα διαγράψουμε επιλέγοντας τον φάκελο αυτό.


Αν δεν εμφανίζεται ο φάκελος Spam
Αν δεν εμφανίζεται ο φάκελος (το πιο πιθανό είναι ότι κάναμε απόκρυψη με κάποιο χειρισμό μας ) τότε:
Από την εξερεύνηση των φακέλων επιλέγουμε τον λογαριασμό που δημιουργήσαμε και πατάμε το πλήκτρο«φάκελοι ΙΜΑΡ».

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου μπορούμε να επιλέξουμε τους  φακέλους που θα εμφανίζονται στην εξερεύνηση της εφαρμογής Outlook Express. Στο φάκελο Spam θα καταχωρείται η ανεπιθύμητη αλληλογραφία που  αποστέλλεται στα μέλη της κοινότητας του ΠΣΔ.


Παρατηρήσεις
Εάν δεν εμφανίζεται ο φάκελος Spam πατάμε το πλήκτρο «Ανανέωση».
Για να βλέπουμε το φάκελο Spam στην εξερεύνηση φακέλων του προγράμματος Outlook Express, επιλέγουμε το φάκελο «Spam» και πατάμε το πλήκτρο «Εμφάνιση»


Τέλος πατάμε το πλήκτρο «ΟΚ» και επιστρέφουμε στο περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο φάκελος Spam θα εμφανίζεται ιεραρχικά κάτω από τον φάκελο με τα εισερχόμενα μηνύματα .

Φάκελος Spam


Έτσι όλα τα μηνύματα που θεωρούνται ανεπιθύμητα θα καταχωρούνται στο φάκελο Spam όπου παρέχεται η δυνατότητα να τα διαβάσουμε ή να τα
διαγράψουμε επιλέγοντας τον αντίστοιχο φάκελο.

Σημείωση:
Αν δεν εμφανιστεί ο φάκελος μετά την ανανέωση μπορεί να τον έχετε διαγράψει. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Θα δημιουργηθεί με το επόμενο μήνυμα που θα φτάσει και θα χαρακτηριστεί ως Spam.


Πρόσβαση στο φάκελο Spam Μέσω webmail
Στο webmail του πανελληνίου Σχολικού Δικτύου είναι δυνατή η πρόσβαση στον φάκελο spam από την επιλογή «Φάκελοι».  Επιλέγουμε το σχετικό εικονίδιο στο webmail οπότε στην λίστα των φακέλων μπορούμε να επιλέξουμε τον φάκελο «Spam» και να δούμε τα μηνύματα που έχουν προωθηθεί σ’ αυτόν.
 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.196.213.0