Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Επαναφορά κωδικού Administrator Joomla

Σύνδεση στο phpmyadmin

 • Συνδεθείτε στην MySQL βάση μέσω του phpmyadmin (www.sch.gr→mysch→Πίνακας ελέγχουΡυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL→Διαχείριση βάσης). 
 • Μετά την σύνδεση επιλέξτε την βάση δεδομένων, πχ «όνομα χρήστη»_db1, όπου είναι εγκατεστημένο το joomla.
 • Επιλέξτε στο αριστερό μέρος τον πίνακα της μορφής prefix_users όπου prefix βάζετε το πρόθεμα της βάσης πχ j15, jos, j25c, ανάλογα με την έκδοση joomla που έχετε εγκαταστήσει και στην συνέχεια το «Browse distinct Values» (το εικονίδιο, επιλογή 2).
  alt
   
 • Σημειώστε το όνομα του Administrator από την επόμενη εικόνα (συνήθως είναι “Super Administrator” στην 1η εγγραφή):
  alt
   

Διαδικασία επαναφοράς κωδικού

 
Επιλέξτε την καρτέλα SQL και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή (query), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:
 
UPDATE prefix_users SET password=MD5('νέος κωδικός εδώ') WHERE usertype = 'Super Administrator';
 
Προσοχή: όπου prefix βάζετε το σωστό πρόθεμα του πίνακα users πχ jos, j15, j25c κτλ.
 
alt
 
Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός 'Super Administrator' διαχειριστές και θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό για έναν από αυτούς τότε δίνεται την ακόλουθη εντολή:
 
UPDATE `Όνομα_Βάσης_δεδομένων`.`prefix_users` SET `password` = MD5( 'Νέος_κωδικός' ) WHERE `prefix_users`.`username` ='Όνομα_χρήστη_διαχειριστή_Joomla';

 

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.234.45.10