Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ενεργοποίηση SEF (Search Engine Friendly URLs)

Στις ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στον χώρο του ΠΣΔ υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης του SEF (Search Engine Friendly URLs). Η ενεργοποίηση πρέπει να γίνει τόσο στο λογισμικό CMS όσο και στο αρχείο .htaccess. Ένα παράδειγμα ενεργοποίησης του SEF στο joomla φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Η ενεργοποίηση γίνεται αφού συνδεθούμε στο διαχειριστικό περιβάλλον και επιλέξουμε διαδοχικά ιστότοπος->γενικές ρυθμίσεις.

alt

Το περιεχόμενο του αρχείου .htaccess θα πρέπει να είναι το εξής:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*) index.php

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του cms είναι σε ένα άλλο φάκελο θα πρέπει να μεταβάλετε την γραμμή RewriteBase σε:

RewriteBase /«διαδρομή»

π.χ. για την αυτοματοποιημένη εγκατάσταση του joomla η γραμμή αυτή θα πρέπει να είναι:

Rewritebase /autosch/joomla15
 

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.82.29.141