Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

MS Outlook 2007 Αγγλικό

Δημιουργία λογαριασμού αλληλογραφίας

To Microsoft Outlook 2007 είναι ένα πρόγραμμα που βρίσκεται ενσωματωμένο στην σουίτα Office 2007 και χρησιμοποιείται από χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με προγράμματα χρήσης ημερολογίου, διαχείριση εργασιών και επαφών καθώς παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού συσκέψεων και συναντήσεων.

Για να ανοίξουμε το προγράμμα  Microsoft Outlook 2007 επιλέγουμε διαδοχικά «Start>Programs>Microsoft Outlook 2007» από την επιφάνεια εργασίας των Windows.

Για να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό ηλ. αλληλογραφίας στο Outlook 2007 ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

  • Από την γραμμή Menu του Microsoft Outlook 2007 επιλέγουμε: «Tools> Account settings..»


Για την δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καρτέλα που εμφανίζεται, επιλέγουμε: «New...».

Θα εμφανστεί μία νέα καρτέλα στην οποία θα πρέπει να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή "Internet E-mail". Πατάμε "Next" για να συνεχίσουμε.

Στο επόμενο βήμα τσεκάρουμε την επιλογή "Manually configure server settings or additional server types" και στη συνέχεια "Next" για να συνεχίσουμε. Στην επόμενη καρτέλα, θα πρέπει ήδη να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Internet E-mail". Πατάμε "Next" για να συνεχίσουμε.

Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε τον τύπο διακομιστή που θα χρησιμοποιεί ο λογαριασμός που δημιουργούμε. Κάθε χρήστης επιλέγει τον τύπο διακομιστή που τον αντιπροσωπεύει. Παρακάτω αναφέρουμε τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους:
      Microsoft Exchange Server: Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται όταν η σύνδεση μας στο δίκτυο γίνεται μέσω τοπικού δικτύου το οποίο χρησιμοποιεί διακομιστή Microsoft Exchanger Server.
      POP 3: Εάν επιλέξουμε σαν τύπο αλληλογραφίας το POP3, τότε τα mail θα αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται το MSOutlook 2007.
      IMAP:Εάν όμως επιλέξουμε το IMAP τα μηνύματα θα παραμένουν στο γραμματοκιβώτιο του λογαριασμού, δηλαδή στο νομαρχιακό κόμβο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να διαβάζουμε την αλληλογραφία του ιδίου λογαριασμού από διαφορετικούς υπολογιστές, εφόσον έχει γίνει η επιλογή IMAP.
      HTTP:Με τον τύπο αυτό μπορούμε να συνδεθούμε σε έναν ΗΤΤΡ e-mail Server και να κατεβάσουμε την αλληλογραφία μας.

Επιπλέον, συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας με τα στοιχεία που αναγράφονται στο έντυπο ρυθμίσεων που παραλάβαμε απο το ΠΣΔ.

newemail3.PNG

 Όταν συμπληρωθούν όλα τα πεδία, πατάμε το κουμπί "More settings" και πάμε στην καρτέλα "Outgoing server". Εκεί θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την επιλογή "My outgoing server (SMTP) requires authentication". Στη συνέχεια πατάμε "ΟΚ" για να κλείσουμε αυτή την καρτέλα.

newemail4.PNG

Στην προηγο.υμενη καρτέλα πατάμε το κουμπί «Νext» και στη συνέχεια "Finish" για να τερματίσουμε τον οδηγό εγκατάστασης.


 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.226.179.247