Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Windows mail (Vista) Αγγλικό

Δημιουργία λογαριασμού στο Windows Vista Μail

   Το Microsoft Outlook Vista είναι ένα πρόγραμμα που βρίσκεται ενσωματωμένο στην σουίτα  Office Vista και χρησιμοποιείται από χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδυασμό με προγράμματα χρήσης ημερολογίου, διαχείρισης εργασιών και επαφών καθώς παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού συσκέψεων και συναντήσεων.
Για να ανοίξουμε το πρόγραμμα επιλέγουμε διαδοχικά «Start > All the programs > Windows mail» από την επιφάνεια εργασίας των Windows.
 
·         Από την γραμμή μενού της αλληλογραφίας των Windows επιλέγουμε: «Tools> Accounts»

 
 
2.jpg
 
   Θα εμφανιστεί ο οδηγός εγκατάστασης λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με τη βοήθεια του οδηγού θα εκτελέσουμε μία σειρά διαδοχικών βημάτων, για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις του λογαριασμού μας. 
Στο πρώτο βήμα έχουμε δυνατότητα δημιουργίας ή τροποποίησης λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε και την υπηρεσία καταλόγου.
Για την δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιλέγουμε:
 
·         «Email Account»
 
 
 
3.jpg
 
 
·            Στο επόμενο βήμα του οδηγού ζητείται να πληκτρολογηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Internet.
 
 

·             Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address) όπως εμφανίζεται στο έντυπο του ΠΣΔ.
Παρατηρήσεις
   Εναλλακτική διεύθυνση-mail alias.
Για όλους τους λογαριασμούς των μονάδων αποδίδεται σύντομη διεύθυνση e-mail της μορφής: <Ονομα Χρήστη>@sch.gr Όπου <Ονομα Χρήστη> είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για τις διάφορες υπηρεσίες του ΠΣΔ.
   Έτσι για παράδειγμα:Η μονάδα με e-mail αποκτά επιπλέον και τη διεύθυνση 3lykpat@sch.gr Και οι δύο διευθυνσεις οδηγούν τα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο σας χωρίς καμιά διαφορά

 

 
Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε τον τύπο διακομιστή που θα χρησιμοποιεί ο λογαριασμός που δημιουργούμε. Κάθε χρήστης επιλέγει τον τύπο διακομιστή που τον αντιπροσωπεύει. Παρακάτω αναφέρουμε τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους:
     POP 3: Εάν επιλέξουμε σαν τύπο αλληλογραφίας το POP3, τότε τα mail θα αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται το MS Outlook
Vista.
     IMAP: Εάν όμως επιλέξουμε το IMAP τα μηνύματα θα παραμένουν στο γραμματοκιβώτιο του λογαριασμού, δηλαδή στο νομαρχιακό κόμβο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να διαβάζουμε την αλληλογραφία του ιδίου λογαριασμού από διαφορετικούς υπολογιστές, εφόσον έχει γίνει η επιλογή IMAP.
     HTTP: Με τον τύπο αυτό μπορούμε να συνδεθούμε σε έναν ΗΤΤΡ e-mail Server και να κατεβάσουμε την αλληλογραφία μας.
 

·         Επιλέγουμε «IMAP» και πληκτρολογούμε στους διακομιστές εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας «mail.sch.gr»

 

 
  
6.jpg
 
·         Παρακάτω θα πρέπει να πληκτρολογηθούν τα στοιχεία σύνδεσης, δηλαδή το «username» και το «password».
 
7.jpg
 
·            Το επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται είναι το τελευταίο βήμα του οδηγού. Σε αυτό πατάμε το κουμπί «Finish» για να αποδεχτούμε όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις που έγιναν και να δημιουργηθεί ο λογαριασμός.
 

 

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.144.47.21