Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Επαναφορά κωδικού Administrator Wordpress

Σύνδεση στο phpmyadmin

  • Συνδεθείτε στην MySQL βάση μέσω του phpmyadmin (www.sch.gr→mysch→Πίνακας ελέγχου→Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL→Διαχείριση βάσης).
  • Μετά την σύνδεση επιλέξτε την βάση δεδομένων, πχ «όνομα χρήστη»_db1, που είναι εγκατεστημένο το wordpress.
  • Επιλέξτε στο αριστερό μέρος τον πίνακα της μορφής prefix_users, όπου prefix βάζετε το πρόθεμα του πίνακα π.χ. wp, wp_main, ανάλογα με την έκδοση του wordpress που έχετε εγκαταστήσει και στην συνέχεια το «Browse» (το εικονίδιο, επιλογή 2).

alt

  • Σημειώστε το ID του admin από την επόμενη εικόνα (συνήθως είναι το 1 στην 1η εγγραφή):

alt

Διαδικασία επαναφοράς κωδικού


Επιλέξτε την καρτέλα SQL και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή (query), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:


UPDATE prefix_users SET user_pass=MD5('νέος κωδικός εδώ') WHERE id = 1;


Προσοχή: όπου prefix βάζετε το σωστό πρόθεμα του πίνακα users π.χ. wp, wp_main κτλ.

 alt

 

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.224.94.8