Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Κώδικας για σύνδεση στην βάση δεδομένων MSSQL

  • Ένα παράδειγμα κώδικα .NET (aspx) με τον οποίο μπορεί να γίνει σύνδεση σε μία βάση δεδομένων MSSQL με εμφάνιση κάποιων δεδομένων είναι ο παρακάτω:

alt

alt

 

  • Ένα αντίστοιχο παράδειγμα σε κώδικα asp (active server pages) φαίνεται παρακάτω:

alt

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.90.237.148