Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Οδηγίες Φιλοξενία ιστοσελίδων Δυναμικές σελίδες Δημοσίευση δυναμικών ιστοσελίδων PHP/MYSQL/CMS Μεταφορά ιστοσελίδας από server του ΠΣΔ σε υπολογιστή εντός σχολικής μονάδας

Μεταφορά ιστοσελίδας από server του ΠΣΔ σε υπολογιστή εντός σχολικής μονάδας

Βήμα 1: Λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων και της βάσης δεδομένων mysql του ιστοτόπου σας
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για δημιουργία backup ιστοσελίδας που περιγράφεται εδώ.
 
Βήμα 2: Εγκατάσταση xampp
Το XAMPP είναι ένα πρόγραμμα που διανέμεται ελεύθερα και δημιουργεί ένα περιβάλλον εικονικού Server στον υπολογιστή μας, ο οποίος μπορεί να μεταφράσει δεδομένα της γλώσσας προγραμματισμού PHP και της γλώσσας βάσεων δεδομένων.
 
Το XAMPP μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: https://www.apachefriends.org/
 
alt
 
Επιλέγουμε την έκδοση για το λειτουργικό μας σύστημα (εδώ θα δείξουμε για Windows OS) και αποθηκεύουμε το αρχείο στον σκληρό μας δίσκο. Αφού κατέβει το αρχείο .exe το τρέχουμε και προχωράμε στην εγκατάσταση. Θα μας εμφανίσει το παρακάτω μήνυμα:
 
alt
 
Πατάμε "Yes" στο πρώτο παραθυράκι που εμφανίζεται και μας λέει να κλείσουμε το antivirus (αν δεν έχουμε εγκατεστημένο antivirus στο σύστημα μας, το συγκεκριμένο παράθυρο δεν εμφανίζεται).
 
Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται με τα components δεν πειράζουμε τίποτα και πατάμε πάλι "Next”
 
alt
 
Στη συνέχεια αφήνουμε ως έχει τη διαδρομή που θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα στο σκληρό μας δίσκο, πατάμε “Next” και περιμένουμε έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
 
alt
 
Βήμα 3: Εισάγετε τα αρχεία στο τοπικό φάκελο htdocs του xampp 
Τα αρχεία που είχαμε εξάγει από τον server του ΠΣΔ θα πρέπει να τα αντιγράψουμε μέσα στον φάκελο htdocs, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον φάκελο που κάναμε εγκατάσταση το XAMPP.  Καλό είναι να δημιουργούμε έναν επιπλέον φάκελο με όνομα της αρεσκείας μας μέσα στον φάκελο htdocs (πχ joomla) και να τοποθετούμε εκεί τα αρχεία μας.
 
alt
 
Βήμα 4: Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων και εισαγωγή της online βάσης
Πρώτα ενεργοποιούμε το πρόγραμμα XAMPP και στο παραθυράκι που μας ανοίγει πατάμε start στα module του Apache και της MySql (δείτε την παρακάτω εικόνα).
 
alt
 
Στη συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί “Admin” του Mysql module με το οποίο ανοίγει το εργαλείο phpmyadmin και κάνουμε κλικ στο “Βάσεις δεδομένων”. 
 
alt
 
Εδώ δίνουμε όνομα στη τοπική μας βάση και σαν κωδικοποίηση επιλέγουμε “utf8_unicode_ci”:
 
alt
 
Αφού έχουμε δημιουργήσει τη νέα τοπική βάση δεδομένων προχωράμε σε εισαγωγή της online βάσης δεδομένων σε αυτήν, όπως φαίνεται παρακάτω:
 
alt
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αποδώσουμε ένα κωδικό στο χρήστη “root” της βάσης δεδομένων, όπου η default ρύθμιση είναι χωρίς κωδικό. Αυτό γίνεται μέσα από το phpmyadmin ως εξής:
Επιλέγουμε “Χρήστες” και στην εγγραφή του χρήστη “root” κλικάρουμε το “Επεξεργασία Δικαιωμάτων”.
 
alt
 
Στη συνέχεια επιλέγουμε “Αλλαγή κωδικού πρόσβασης” και ορίζουμε τον επιθυμητό κωδικό.
 
alt
 
Τέλος, με χρήση ενός κειμενογράφου (πχ notepad) θα πρέπει να ορίσουμε το νέο κωδικό στο διαχειριστικό αρχείο config.inc.php του phpmyadmin (C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php), στη παρακάτω εγγραφή: 
 
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'νέος κωδικός';
 
 
Βήμα 5: Ρύθμιση του configuration.php
Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μεταβολές στο αρχείο παραμετροποίησης configuration.php, που βρίσκεται μέσα στο φάκελο του joomla (C:\xampp\htdocs\joomla). Ανοίξτε αυτό το αρχείο με έναν κειμενογράφο και κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Για Joomla! sites θα πρέπει να αλλάξετε τις ακόλουθες παραμέτρους:
 
public $host = 'localhost';
public $user = 'root';
public $password = 'κωδικός_χρήστη_root'; 
public $db = 'όνομα της τοπικής mysql βάσης σας';
public $dbprefix = 'πρόθεμα_βάσης_'; 
public $live_site = '';
public $log_path = 'C:\\xampp\\htdocs\\logs';
public $tmp_path = 'C:\\xampp\\htdocs\\tmp';
 
Βήμα 5: Έλεγχος λειτουργίας ιστοσελίδας τοπικά
Αφού έχουν γίνει ορθά όλα τα παραπάνω βήματα μπορείτε να δείτε τοπικά την ιστοσελίδα σας δίνοντας :
 
http://localhost/onoma_fakelou_joomla
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση που το δίκτυο της μονάδας εξυπηρετείται από απλό modem/router (τύπου conn-x) θα πρέπει:
  1. Να ρυθμιστεί ο τοπικός υπολογιστής με μια στατική ip
  2. Να οριστεί στο adsl profile του λογαριασμού της μονάδας στατική global ip. Για την συγκεκριμένη ενέργεια καλέστε στην υποστήριξη χρηστών του ΠΣΔ, στο τηλέφωνο 801.11.801.81

 

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.198.151.201