Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Μεταφορά ενός τοπικού Wordpress στον Web Server του ΠΣΔ

 1. Μεταφορά τοπικών αρχείων Wordpress
  Κάνοντας χρήση ενός προγράμματος FTP μεταφέρετε όλα τα τοπικά αρχεία του Wordpress στον χώρο σας στο ΠΣΔ.
 2. Εξαγωγή της βάσης δεδομένων
  Συνδεθείτε στο τοπικό phpmyadmin (συνήθως μέσω του URL http://localhost/phpmyadmin), επιλέξτε την βάση δεδομένων στην οποία έχουν εγκατασταθεί οι πίνακες του Wordpress και τέλος επιλέξτε εξαγωγή σε αρχείο .sql.
 3. Επεξεργασία του .sql αρχείου
  Ενδέχεται το .sql αρχείο που έχει εξαχθεί να περιέχει στο πάνω μέρος την εντολή:
  CREATE DATABASE τοπική βάση δεδομένων;
  Η εντολή αυτή θα πρέπει να διαγραφεί από το αρχείο καθώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στο επόμενο βήμα (4) όπου θα γίνει εισαγωγή της βάσης στο ΠΣΔ.
 4. Εισαγωγή της βάσης δεδομένων στην βάση του ΠΣΔ
  Συνδεθείτε στο phpmyadmin του ΠΣΔ (μέσω του mysch→Πίνακας ελέγχουΡυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL→Διαχείριση βάσης) και κάντε εισαγωγή της βάσης (του αρχείου .sql) που εξαγάγατε στο βήμα 2. Πρέπει να συμπιέσετε το sql αρχείο σε μορφή zip προτού το φορτώσετε στο phpmyadmin.
 5. Επεξεργασία του wp-config.php
  Τέλος, θα πρέπει να γίνει επεξεργασία του αρχείου wp-config.php που βρίσκεται στον φάκελο του Wordpress. Η επεξεργασία μπορεί να γίνει απευθείας με χρήση του FTP προγράμματος, όπως π. χ. του filezilla. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στις εξής μεταβλητές:
  define('DB_NAME', 'Το όνομα της βάσης δεδομένων στην οποία έγινε εισαγωγή του .sql αρχείου');
  define('DB_USER', 'Το όνομα χρήστη');
  define('DB_PASSWORD', 'Ο κωδικός πρόσβασης για την βάση δεδομένων του ΠΣΔ');
  define('DB_HOST', 'userdb');

  define('WP_SITEURL', 'Το URL της ιστοσελίδας');
  define('WP_HOME', 'Το URL της ιστοσελίδας');

  Παράδειγμα
  define('DB_NAME', 'testuth_db1');
  define('DB_USER', 'testuth');
  define('DB_PASSWORD', 'Ο κωδικός πρόσβασης για την βάση δεδομένων του ΠΣΔ');
  define('DB_HOST', 'userdb');

  define('WP_SITEURL', 'http://test.mag.sch.gr/wordpress');
  define('WP_HOME', 'http://test.mag.sch.gr/wordpress');
 6. Αλλαγή του URL των εικόνων
  Συνδεθείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον του Wordpress και αλλάξτε το URL των εικόνων από localhost στο URL της ιστοσελίδας του ΠΣΔ.

 

 

Υποστήριξη

Πως μπορώ να...
Οδηγίες
Συχνά Ερωτήματα
Ασφάλεια & Προστασία
 
 

Η IP διεύθυνσή σας είναι: 54.226.179.247