Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Υπηρεσίες Video Βιντεοθήκη Όροι χρήσης ταινιών εκπαιδευτικής τηλεόρασης

Υπηρεσία βίντεο - Όροι χρήσης ταινιών εκπαιδευτικής τηλεόρασης

Ευρετήριο

  1. Υπηρεσία βίντεο
  2. Όροι χρήσης ταινιών εκπαιδευτικής τηλεόρασης

Όροι χρήσης ταινιών εκπαιδευτικής τηλεόρασης μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Η χρήση του οπτικοαουστικού υλικού της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών.

Το οπτικοαουστικό υλικό διατίθεται στους χρήστες του για αυστηρά εκπαιδευτική ή προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού αυτού για εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευσή του, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό με σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

Το σύνολο των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας του οπτικοαουστικού υλικού της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην υπηρεσία video και IPTV του ΠΣ), ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και προστατεύεται από το νόμο. Η Δ/νση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης έχει τη δυνατότητα τροποποίησης ή αφαίρεσής του υλικού χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου του ΠΣΔ καθώς και των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών.

Τα μέλη του ΠΣΔ που αναρτούν βίντεο είναι είναι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του υπό ανάρτηση υλικού και εγγυώνται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και μετάδοση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις. 

 

Σελίδα 2 από 2 Όλες οι Σελίδες

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες