Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Συνημμένα

Συννημμένα που δεν επιτρέπονται

Δεν επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων με  συνημμένα  που έχουν  ακόλουθες καταλήξεις. Τα  μηνύματα με αυτές τις καταλήξεις απορρίπτονται, δεν παραλαμβάνονται δηλαδή από τον αποστολέα.

.vbs

.lnk

.scr

.wsh

.hta

.pif

.exe

.bat

.com

.dll

.cmd

.cpl

 

Σελίδα 4 από 19 Όλες οι Σελίδες

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες