Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Πρόσβαση στην αλληλογραφία μέσω web, webmail.sch.gr

 

Πρόσβαση στην αλληλογραφία μέσω web, webmail.sch.gr

Το γνωστό webmail του ΠΣΔ που ήταν διαθέσιμο από την αρχή λειτουργίας του ΠΣΔ τώρα απλούστερο με πρόσβαση μέσω του www.sch.gr μετά από σύνδεση (login) αλλά και απλά μέσω της διεύθυνσης: http://webmail.sch.gr

 

Σελίδα 6 από 17 Όλες οι Σελίδες

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες