Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Βήμα διαλόγου - Ερμής

Βήμα Διαλόγου - Ερμής

  • Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων
  • Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων με βάση την τοπικότητα ή την ειδικότητα των εκπαιδευτικών
  • Συνεργασία και επικοινωνία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
  • Ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία
     
 

Σελίδα 1 από 8 Όλες οι Σελίδες

 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες