Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ενημέρωση Νέα της εκπαίδευσης Ανακοινώσεις cMinds: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού σαν Εργαλείο για την Ανάπτυξης Αναλυτικής, Δομημένης, και Κριτικής Σκέψης στο Δημοτικό Σχολείο

cMinds: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού σαν Εργαλείο για την Ανάπτυξης Αναλυτικής, Δομημένης, και Κριτικής Σκέψης στο Δημοτικό Σχολείο

Η ικανότητα στην αναλυτική και κριτική σκέψη είναι σημαντική σε προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, και ακαδημαϊκό επίπεδο. Διευκολύνει τον ορισμό στόχων, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την επίτευξη τους, και τη λήψη συνετών αποφάσεων.

Στον ακαδημαϊκό τομέα, τα οφέλη της εξοικείωσης με τέτοιες πρακτικές σκέψης είναι πολλαπλά και αφορούν μία πληθώρα γνωστικών αντικειμένων όπως οι θετικές επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η τεχνολογία, και η τέχνη. Αν και η εξάσκηση της αναλυτικής σκέψης κρίνεται απαραίτητη μαθησιακές δραστηριότητες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη αυτής της δεξιότητας δεν είναι αντιπροσωπευτικές της σημαντικής δυνητικής συμβολής της αναλυτικής σκέψης στη μάθηση.

Το σχέδιο cMinds που συγχρηματοδοτείται από τη δράση Comenius του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στη χρήση εννοιών προγραμματισμού ως μέσα για την ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το σχέδιο εφαρμόζει ένα πλαίσιο διερευνητικής εκμάθησης βασισμένο στην ανάλυση προβλημάτων. Ψηφιακές εφαρμογές που προωθούν την αναλυτική σκέψη σχεδιάζονται για χρήση σε ευρύτερες δραστηριότητες συνδυασμένης εκμάθησης που επεκτείνουν τις υπάρχουσες διδακτικές πρακτικές στα σχολεία και συνδέουν τη διδασκαλία μέσα σε τάξη με την πραγματική ζωή.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων: η ακριβής και δομημένη φύση του προγραμματισμού που απαιτεί μικρά βήματα υλοποίησης ενός ευρύτερου προβλήματος είναι εγγενώς αναλυτική. Έχει τις ρίζες της στην απλή λογική, υπερβαίνει πολιτισμικούς και γλωσσικούς περιορισμούς, και έχει τη δυνατότητα να φέρει του μαθητές πιο κοντά μεταξύ τους μέσα από καθολικά αναγνωρίσιμες έννοιες. Μοχλεύει την άμεση σύνδεση της τεχνολογίας με τη δημιουργικότητα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της νέας γενιάς μαθητών που απολαμβάνουν σημαντική έκθεση σε ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Και τέλος, αξιοποιεί την ψηφιακή διερεύνηση μέσα από ηλικιακά κατάλληλες, γραφικές εφαρμογές που απεικονίζουν την καθημερινή εμπειρία στοχεύοντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών με σκοπό τη μακροχρόνια ενασχόληση τους με τις σχετικές μαθησιακές δραστηριότητες.    
  
Το προτεινόμενο μαθησιακό μοντέλο θα αξιολογηθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα στηρίζονται σε σχετικές ψηφιακές εφαρμογές διερευνητικής εκμάθησης:
 
Ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες προγραμματιστικών δομών: σαν ένα πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης αυτές οι ψηφιακές δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τους μαθητές με προγραμματιστικές δομές όπως τη δομή επιλογής, τη δομή επανάληψης, τις συνθήκες, και άλλα. Η εξοικείωση θα πραγματοποιείται μέσα από παραδείγματα που επιτρέπουν συνδέσεις με την πραγματική ζωή όπως η αναπαράσταση των τεσσάρων εποχών ως παράδειγμα επανάληψης και ο έλεγχος της κίνησης στους δρόμους ως παράδειγμα συνθηκών και επιλογών.
  
Ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάλυσης, σύνθεσης, επίλυσης, και προσομοίωσης προβλήματος: οι δραστηριότητες θα συνεχίζονται στα πλαίσια ανάλυσης, σύνθεσης, επίλυσης, και προσομοίωσης προβλημάτων. Γραφικά, on-line εργαλεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών και θα τους καλούν σε μία σειρά διαδικασιών για την ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης, όπως:
  • Αναγνώριση τρέχουσας κατάστασης
  • Αναγνώριση και καθορισμός στόχου
  • Επιλογή πηγών, εργαλείων, και μέσων που θα βοηθήσουν στην περαίωση
  • Εννοιολογικές χαρτογραφήσεις, σχεδιασμός πιθανών λύσεων
  • Στοχασμός αναφορικά με τις απαιτήσεις κάθε λύσης
  • Επιλογή τρόπου επίλυσης, και άλλα
Το σχέδιο υλοποιείται από το 2010 μέχρι το 2012 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, σχολείων από τη Ρουμανία, την Τσεχία, και τη Σουηδία, και ερευνητικών οργανισμών από τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σχεδίου στη διεύθυνση http://www.cminds.org .

 "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. " 

 Διαδώστε το!
 
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για έκτη κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική οικονομική ενίσχυση ή/και πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για την υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην... Περισσότερα...
«Η Αθήνα Ελεύθερη» στο Πάρκο Ελευθερίας Συναντήσεις/Ομιλίες
Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2017
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «12 Οκτωβρίου 1944, Η Αθήνα Ελεύθερη» διοργανώνουν σειρά συναντήσεων με τίτλο «Ιστορίες της Κατοχής μέσα από τα αρχεία». Σε αυτές,... Περισσότερα...
Εικόνα
Με 200 "έτρεξε" η Υπολογιστική Σκέψη στην Ελλάδα με όχημα το eTwinnning
Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2017
Eπιτυχώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του θεματικού συνεδρίου για την υπολογιστική σκέψη με την ενεργό συμμετοχή 200 εκπαιδευτικών από τις χώρες της Ευρώπης και άλλες συνεργαζόμενες χώρες στη δράση eTwinning. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου στην... Περισσότερα...
Οι εγγραφές για το FOSSCOMM 2017 άνοιξαν!
Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2017
 Σας ανακοινώνουμε πως οι εγγραφές για το FOSSCOMM 2017 άνοιξαν. Περισσότερα...
Kαινοτόμα δράση Διαβούλευσης «ΕΓΩ+ΟΙ ΑΛΛΟΙ=ΕΜΕΙΣ»
Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος 2017
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας-Γιαννιτσών, ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕΘΔΠΕ) «ΝΕΡΟ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», θα πραγματοποιήσει με την ιδιότητα του διοργανωτή, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Φεστιβάλ... Περισσότερα...
Δημιουργία ιστοσελίδας για δυσλεκτικούς μαθητές
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2017
Τα παιδιά με δυσλεξία λόγω του έντονου άγχους που αντιμετωπίζουν κατά την αποκωδικοποίηση του γραπτού κώδικα, καθώς επίσης και από τα συναισθήματα απογοήτευσης και ματαίωσης που σωρεύονται κατά τη μαθησιακή διαδικασία, συχνά οδηγούνται σε απόσυρση, επιδίωξη προσοχής με... Περισσότερα...
MoodlemootGR 1& 2 Δεκεμβρίου 2017 στο ΤΕΙ Αθήνας- Κάλεσμα για υποβολή παρουσιάσεων - εργαστηρίων
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος 2017
To TEI Αθήνας, το  Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και η εταιρεία WIDE Services (Moodle Partner) διοργανώνουν την 1&2 Δεκεμβρίου στο TEI Αθήνας το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot και... Περισσότερα...
: Διοργάνωση workshop έργου UMI-Sci-Ed στη ΔΕΘ
Παρασκευή, 08 Σεπτέμβριος 2017
Πληροφορίες
17 Mετάλλια για το Γυμνάσιο Κριεζών Ευβοίας
Τετάρτη, 16 Ιούνιος 2010
DREAM TEAM ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Περισσότερα...
Εικόνα
Εκδήλωση στο Γυμνάσιο Κριεζών στις 18-06-2010
Τρίτη, 01 Ιούνιος 2010
Πρόσκληση στο Γυμνάσιο Κριεζών στιος 18-06-2010, Παρασκευή 20:00 Περισσότερα...
Πανελλήνια πρωτιά μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης
Δευτέρα, 17 Μάιος 2010
Πανελλήνια πρωτιά μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό αφίσας - Το ταξίδι στη Γκάνα της Αφρικής Περισσότερα...
Εκδηλώσεις 1ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου
Δευτέρα, 03 Μάιος 2010
Εκδηλώσεις 1ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου Περισσότερα...
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 'Η κοινωνία συναντά τη σύγχρονη Βιολογία'
Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 'Η κοινωνία συναντά τη σύγχρονη Βιολογία' Περισσότερα...
τηλΕστία: Τηλεκπαίδευση-τηλεδιάσκεψη στο ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2010
τηλΕστία: Τηλεκπαίδευση-τηλεδιάσκεψη στο ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης Περισσότερα...
Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό έργο 'AHEAD'
Πέμπτη, 17 Δεκέμβριος 2009
Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό έργο 'AHEAD' Περισσότερα...
Εικόνα
Κατάμεστο το θέατρο του Γυμνάσιου Κριεζων Εύβοιας στις 19/06 για την παράσταση 'Ηλέκτρα' του Ευριπίδη
Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2009
Κατάμεστο το θέατρο του Γυμνάσιου Κριεζων Εύβοιας στις 19/06 για την παράσταση 'Ηλέκτρα' του Ευριπίδη Περισσότερα...
Εικόνα
Βέλτιστες πρακτικές
Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2009
Βέλτιστες πρακτικές Περισσότερα...
Νέα Ιστοσελίδα
Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2009
Νέα Ιστοσελίδα τουΜανιάειου 6ου δημοτικού σχολείου Καλύμνου Περισσότερα...
5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας
Τρίτη, 01 Μάρτιος 2016
 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Περισσότερα...
Εικόνα
2ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Δημοτικά σχολεία Δυτικής Ελλάδας "Ο Γαλαξίας μας"
Δευτέρα, 29 Φεβρουάριος 2016
Ο Δημόκριτος (460 - 370 π.Χ.) ήταν ο πρώτος που χωρίς όργανα ισχυρίσθηκε ότι ο Γαλαξίας αποτελείται από απομακρυσμένα άστρα: «Γαλαξίας εστί πολλών και μικρών και συνεχών αστέρων, συμφωτιζομένων αλλήλοις, συναυγασμός δια την πύκνωσιν» ό,τι δηλαδή λέει και η σύγχρονη... Περισσότερα...
Εικόνα
3ος Ερασιτεχνικός Διαγωνισμός για Μαθητές και Φοιτητές
Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2016
 «Λόγια και Χρώματα της Κωνσταντινούπολης 2015» Περισσότερα...
Πρόσκληση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό ραδιοφωνικού ηχητικού μηνύματος και τραγουδιού “Κάν’ το ν΄ ακουστεί”
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2016
3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου Η Επιστημονική Εταιρία European School Radio , το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο προσκαλεί όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν στον διαγωνισμό ραδιοφωνικού ηχητικού μηνύματος και τραγουδιού “ Κ άν’ το... Περισσότερα...
8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2016
Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών WRO Hellas με την υποστήριξη της Διερευνητικής Μάθησης Α.Ε., της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ), της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και... Περισσότερα...
Ανακοίνωση Μαθημάτων για τον 28 Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής
Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2016
Το πρώτο μάθημα προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στο τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ στις 12 Δεκεμβρίου 2015. Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται και δεν κατάφεραν να προσέλθουν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα από τον παρακάτω... Περισσότερα...
2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού Σχολείου «WeDo Scratching» του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης
Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2016
Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού Σχολείου «WeDo Scratching».  Περισσότερα...
Καλή Σχολική χρονιά με τον 1ο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014
Καλή Σχολική χρονιά με τον 1ο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση “WeDo SCRATCHing” με την αιγίδα ΥπαιΘ Περισσότερα...
75ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»
Πέμπτη, 11 Σεπτέμβριος 2014
 Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε. Μ. Ε.) διοργανώνει τον 75o Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π. Μ. Δ.), «Ο ΘΑΛΗΣ», στα Μαθηματικά, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. Περισσότερα...
Εικόνα
1ος Διαγωνισμός Λογικής LogiGame
Παρασκευή, 25 Απρίλιος 2014
Η Μαθηματική Λογική είναι ο τρόπος με τον οποίο μια αξιωματική θεωρία δομεί ένα σύστημα προτάσεων και θεωρημάτων. Η καλλιέργεια της Λογικής από τους μαθητές, τους βοηθάει στο να μπορούν να οργανώνουν την σκέψη τους και να δομούν την θέση τους με συνέπεια ως προς τις... Περισσότερα...

Είδηση της ημέρας!

Σαν σήμερα

22-10-1929: Προβάλλεται στον κινηματογράφο «Αττικόν» των Αθηνών η πρώτη ομιλούσα κινηματογραφική ταινία, το αμερικανικό μιούζικαλ «Φοξ Φόλλις»
Περισσότερα