Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Τι είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο;

 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ, www.sch.gr) είναι το εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). Διασυνδέει και υποστηρίζει:

  • 16.453 σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 573 διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 6.732 άλλες μονάδες (π.χ. ΓΑΚ, ΠΕΚ, βιβλιοθήκες κα.)

Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνδέονται περισσότερα από 10.000 σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία εξυπηρετούν μια κοινότητα:

  • 1.300.000 μαθητών
  • 160.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών, με προσωποποιημένη πρόσβαση σε:

  • 111.787 εκπαιδευτικούς
  • 74.659 μαθητές2.792 διοικητικό προσωπικό

 

Αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Σύνολο λογαριασμών μελών ΠΣΔ:                  212.996
 

Επίσημοι λογαριασμοί μονάδων:                    17.026

Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Δημόσια): 11.358

Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Ιδιωτικά): 631

Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Δημόσια): 3.938

Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Ιδιωτικά): 342

Διοικητικές μονάδες Α/βαθμια:            174

Διοικητικές μονάδες Β/βαθμια:            174

Περιφερειακές Δ/νσεις:                       13

Μεταδευτεροβάθμια:                        184

Υποστηρικτικές δομές:                      212


Άλλοι λογαριασμοί μονάδων (ΓΑΚ, ΚΠΕ, ΠΕΚ, κλπ): 6.732


Προσωπικοί λογαριασμοί:     
189.238

Προσωπικό:                2.792

Εκπαιδευτικοί:             107.265

Αναπληρωτές:             3.540

Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί: 982

Μαθητές:                   74.659

 

Δείκτες ευρυζωνικότητας

< 2 Mbps:               155 (1,1%)

2 - 10 Mbps:            7.222 (51,5 %)

10 Mbps - 100 Mbps: 5.949 (42,5%)

100 Mbps - 1 Gbps:   688 (4,9%)

 

Ενεργές ιστοσελίδες

16.658

 

Επισκεψιμότητα πύλης ΠΣΔ

> 270.000 μοναδικοί επισκέπτες (τυπικό σχολικό μήνα)

 

Κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης

21 διαπιστευμένες εφαρμογές

 

Τηλεδιασκέψεις

Μέλη                                11.287 (κυρίως σχολεία)

Πλήθος τηλ/ψεων               422 (διάρκειας 712 ωρών)

 

Τηλεκπαίδευση

Μέλη                                17.704 (κυρίως εκπαιδευτικοί)

Πλήθος μαθημάτων             1.491

 

Ψηφιακά Μαθήματα

Μέλη                                12.196 εκπαιδευτικοί, 15.166 μαθητές

Σχ. έτος 2014 – 15:           5.321 μαθήματα από 1.129 σχολεία

2006 – 2015:                    34.864 μαθήματα

 

Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια

Μέλη:                               32.599

Ιστολόγια:                         33.005 με 220.247 άρθρα

Ομάδες:                            683 με 6.544 μέλη

Μοναδικοί επισκέπτες:          >320.000 (τυπικό σχολικό μήνα)

 

Σχολικά Περιοδικά

1.045 με 15.564 άρθρα

 

ΙΡ τηλεφωνία (χωρίς κόστος)

Μονάδες                            336

Εκπαιδευτικοί                      1.094

 

Βίντεο

Αναρτημένα βίντεο              3.721 από 1.246 χρήστες

Ομάδες και κανάλια βίντεο    82 και 88

 

Υπηρεσία υποστήριξης

Έτος 2014:                        66.168 δελτία (εκτός τηλεφωνικών κλήσεων)

Απομακρυσμένα:                 52.202

Με επιτόπια επίσκεψη:           13.966


Ημ/νία λήψης στοιχείων: 17 Σεπτεμβρίου 2015

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ΠΣΔ: http://blogs.sch.gr/news/services

Αναλυτικό Ενημερωτικό Σημείωμα

Κατεβάστε το φυλλάδιό μας (Αγγλική έκδοση)