Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Παρουσιάσεις του ΠΣΔ σε συνέδρια, ημερίδες - Εκδηλώσεις έτους 2000

Εκδηλώσεις έτους 2000

 • 4η Διημερίδα Πληροφορικής ΕΠΥ Συνεργασίες στην Εκπαιδευτική Κοινότητα - Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δεκέμβριος 2000, Αθήνα, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Στατιστικές καταγραφές από τη λειτουργία του - Προοπτικές για την εκπαιδευτική του αξιοποίηση
   
 • Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορική και Εκπαίδευση, Νοέμβριος 2000, Θεσσαλονίκη, Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας - Εμπειρίες από την υλοποίησή του - Προοπτικές εκπαιδευτικής αξιοποίησης
   
 • 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Ομίλου Εκπαιδευτικών - Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου, Νοέμβριος 2000, Λευκωσία, Υλοποιώντας το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Σχολείο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
   
 • 10η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών ArcINFO/ArcView, Νοέμβριος 2000, Αθήνα, Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Υλοποίησή του από το έργο "Ασκοί του Αιόλου" - Μία πρώτη προσέγγιση
   
 • International Conference Towards the e-learning Community: Challenges for Business and Education, October 2000, Bolton, UK, Winds of Aiolos: The Greek School Network
   
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Οκτώβριος 2000, Πάτρα, Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου - Έργο: Ασκοί του Αιόλου
   
 • 3η Διημερίδα Πληροφορικής ΕΠΥ Η Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Φεβρουάριος 2000, Αθήνα, Ασκοί του Αιόλου: Υλοποιώντας το Σχολικό Δίκτυο στην Ελλάδα. Εμπειρίες, Συμπεράσματα, Προοπτικές
   
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση σε σύγχρονες δικτυακές τεχνολογίες. Διημερίδα του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών στους υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ και τους υπευθύνους πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πάτρα, ΙΤΥ 14-15 Ιουλίου 2000
  Ιστοσελίδα της εκδήλωσης
 

Σελίδα 11 από 11 Όλες οι Σελίδες