Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

About the Greek School Network

Ευρετήριο

  1. About the Greek School Network
  2. History
  3. Infrastructures
  4. Main Services
  5. Awards
  6. Partners

The Greek School Network (www.sch.gr) is the national network of the Ministry of Culture, Education and Religious Affairs which safely interconnects all schools of Primary and Secondary education, including educational units abroad, services and entities supervised by the Ministry of Culture, Education and Religious Affairs at central and regional level, service providers of lifelong learning, students, teaching staff, other educators and other entities of Ministry of Culture, Education and Religious Affairs (www.minedu.gov.gr).

Through GSN the Ministry of Culture, Education and Religious Affairs provides the educational community with e-learning services, communication and collaboration, e-government services as well as helpdesk and user support services. A brief description of the main services of GSN is presented in section 5.

GSN is the official and exclusive network and services provider for the units (schools/administrative units) of Public Primary and Secondary Education.

GSN also certifies all members of school community (schools, administrative units, teachers, students and administrative staff). The service of safe user authentication is being utilized by the Ministry of Culture, Education and Religious Affairs and regulated entities for the provision of specialized electronic services.

 

 

Σελίδα 1 από 6 Όλες οι Σελίδες