Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

About the Greek School Network - Infrastructures

 

Infrastructures

Network Equipment

GSN is the largest public network in Greece in the number of users it serves. In particular, it interconnects and also connects in the Internet more than 15.000 schools, a community of 1.350.000 students and 160.000 teachers. GSN applies modern web technologies and is one of the first five school networks in the world that adopted IPv6 protocol.

GSN owns 91 nodes in all country capitals and in the largest Greek cities. The number of nodes is expected to reach 120 by the integration of the interconnection of GSN with the Metropolitan Optical Fiber Networks of Municipalities. The technical team of CTI that is responsible for the proper functioning of the backbone network manages more than 200 network devices daily. The average network traffic of GSN to the Internet is more than 4.5 GBytes daily.

Recently, GSN upgraded its network infrastructures of the school complex of Grava (the largest in Greece), using the most modern optical and wireless technologies to serve more than 3.500 users.

 

Main data center Equipment

The computing infrastructure of GSN is equally stronger. Through this infrastructure GSN provides its services to more than 215.000 members (schools, administrative units, teachers, students, etc.)

The main data center of GSN is located in Athens. Three other (of smaller capacity) data centers are located in Thessaloniki (one) and in Patras (two).

The technical team of CTI that is responsible for the uninterruptible operation of data centers manages daily more than 100 servers and network devices.

 

 

Σελίδα 3 από 6 Όλες οι Σελίδες