Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

About the Greek School Network - Partners

 

 

 

Ministry of Culture, Education and Religious Affairs, www.minedu.gov.gr

   

University of Thessaly,  www.uth.gr

 

Computer Technology Institute and Press www.cti.gr

   

University of Ioannina,  www.uoi.gr

 

National Technical University of Athens, www.ntua.gr
 

   

University of Crete,  www.uoc.gr

 

Aristotle University of Thessaloniki, www.auth.gr

   

University of Macedonia, www.uom.gr

 

Democritus University of Thrace, www.duth.gr

   

Technological Education Institute of Athens,  www.teiath.gr

National & Kapodistrian University of Athens,  www.uoa.gr

   

Technological Education Institute of Thessaloniki,  www.teithe.gr

Aegean University,  www.aegean.gr

   

Internet Service Provider: Greek Research and Technology Network, www.grnet.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 6 από 6 Όλες οι Σελίδες