Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Σύνδεση στο ΠΣΔ

Ευρετήριο

  1. Σύνδεση στο ΠΣΔ
  2. Οδηγίες
  3. Όροι χρήσης

alt

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει συνδέσεις, μετά από αίτημά τους, σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στις διοικητικές υπηρεσίες της Εκπαίδευσης.

Οι παρεχόμενες συνδέσεις είναι τεχνολογίας ADSL. Σε περιοχές που δεν υπάρχει κάλυψη από δίκτυο ADSL, παρέχονται συνδέσεις ISDN ή PSTN (απλή τηλεφωνική γραμμή).


 

Πληροφορίες Σύνδεσης

Με την σύνδεση παρέχεται ένα φύλλο ρυθμίσεων στην εκπαιδευτική ή διοικητική μονάδα της μορφής του Πίνακα 1.
Οι ρυθμίσεις που καταγράφονται σ' αυτό αφορούν τη σύνδεση στο δίκτυο και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται.
 

Πίνακας 1


Στοιχεία σύνδεσης
Αριθμός Τηλεφώνου Σύνδεσης (ΕΠΑΚ) 89624-88888
Όνομα χρήστη "USERNAME"
Κωδικός πρόσβασης "PASSWORD"
E-mail "EMAIL"
Διακομιστής εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας mail.sch.gr
Διεύθυνση WWW σελίδων "DNS_NAME"
Proxy server "PROXY_SERVER"Προσοχή

Συνίσταται η διατήρηση της μυστικότητας στον κωδικό πρόσβασης. Η δημοσιοποίηση του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα περικλείει τους ακόλουθους κινδύνους.

  • Πρόσβαση στο Ε-mail της μονάδας
  • Αποστολής e-mail, με περιεχόμενο που εκθέτουν την σχολική ή διοικητική μονάδα
  • Τροποποίησης των ιστοσελίδων σας

 

Σελίδα 1 από 3 Όλες οι Σελίδες

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων