Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Σύνδεση στο δίκτυο με επιλεγόμενες γραμμές

Αν και οι συνδέσεις μέσω τηλεφώνου (PSTN/ISDN) είναι πλέον ξεπερασμένες, ενδέχεται κάποιοι εκπαιδευτικοί να συνδέονται ακόμη στο διαδίκτυο μέσω του ΠΣΔ με τέτοιες συνδέσεις.

Το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο προχωρά σταδιακά στον περιορισμό τον κόμβων πρόσβασης στο δίκτυο του μέσω τηλεφωνικών ή γραμμών ISDN με κατάργηση των κόμβων που συντηρεί σε κάθε νομό. 
Με την  κατάργηση των κόμβων σε κάθε νομό  οι χρήστες που πιθανόν συνδέονται με χρήση σύνδεσης μέσω τηλέφωνου ( ή ISDN) θα χρεώνονται πλέον με αυξημένο κόστος σύνδεσης σύμφωνα με  τα τιμολόγια υπερτοπικής πρόσβασης του  Περιοχικού Αριθμού Κλήσης (ΠΕΑΚ). 

Η χρέωση αυτή  σύμφωνα με τα τιμολόγια του ΟΤΕ είναι:

  • 0,076 € ανά λεπτό  (δηλαδή 4,56 € ανά ώρα ) για τις ώρες 8 πμ έως 22μμ δηλαδή 4,56 €
  • 0,8856 ανά ώρα  για τις ώρες 22:00μμ έως 8:00πμ


Εφιστούμε την προσοχή σας, αν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω τηλεφώνου, για να μην δεχτείτε  υπέρογκους λογαριασμούς, από τη χρήση της σύνδεσης στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου.

Οι λόγοι  αυτής της εξέλιξης συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

  • Η μέθοδος πρόσβασης στο δίκτυο μέσω επιλεγόμενων γραμμών είναι πλέον παρωχημένη, δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και έχει αντικατασταθεί από σύγχρονες τεχνολογίες πρόσβασης με  πιο διαδεδομένη τηνADSL, αλλά και άλλες υπηρεσίες πρόσβασης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
  • Ο περιορισμός του κόστους  και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου μας.
  • Η μικρή χρήση της  υπηρεσίας dialup που δεν δικαιολογεί οικονομικά την λειτουργία σημείων πρόσβασης και εξοπλισμού σε 51 σημεία.  Η υπηρεσία dialup χρησιμοποιείται από  ελάχιστους χρήστες και μάλλον περιστασιακά όπως προκύπτει από τα στατιστικά χρήσης των συνδέσεων.


H συγκεκριμένη αλλαγή επηρεάζει μόνο τους χρήστες του Πανελλήνιο Σχολικού Δικτύου (εκπαιδευτική κοινότητα) που συνεχίζει να κάνει χρήση της dial-up υπηρεσίας από το σπίτι ή όσα σχολεία δε διαθέτουν ακόμα κύκλωμα από Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι σχολικές και διοικητικές μονάδες που κάνουν χρήση της υπηρεσίας ADSL ή άλλου είδους υπηρεσία διασύνδεσης δεν επηρεάζονται. Επίσης δεν υπάρχει καμιά επίπτωση στα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών στις οποίες δεν παρέχεται ADSL και  τα οποία  συνδέονται με χρήση τέτοιων γραμμών (PSTN/ISDN)  που έχουν τοποθετηθεί από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Τέλος σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε  πρόθεση του ΟΤΕ είναι η αντικατάσταση των Συνδρομητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων (ΣΑΡ) τα οποία βρίσκονται σε αρκετά απομακρυσμένα σημεία ανά την Ελλάδα με νέα τεχνολογία η οποία θα επιτρέπει τη χρήση πρόσβασης τύπου ADSL. Με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας αριθμός Σχολικών Μονάδων της περιφέρειας που αδυνατεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο με ευρυζωνική πρόσβαση.
 

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων