Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Λίστες αλληλογραφίας σχολείων

 

Οι λίστες αλληλογραφίας (mailgroups) της μονάδας είναι λίστες που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και μαθητές κάθε σχολείου ή τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και προσωπικό που υπηρετούν σε μια διοικητική μονάδα.

Στην πραγματικότητα είναι mailgroups για την επικοινωνία εντός της μονάδας. Σε αυτές τις λίστες θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα μόνο τα μέλη, δηλαδή οι λογαριασμοί και οι εκπαιδευτικοί της μονάδας (members only).

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων