Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Πως θα βάλω ADSL στο σχολείο μου;

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει συνδέσεις ADSL σε όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επαίδευσης. Οι συνδέσεις που παρέχονται αφορούν σε:

  • Ενεργοποίηση της ADSL υπηρεσίας πάνω από τις ISDN/PSTN συνδέσεις του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
  • Αναβάθμιση της υπηρεσίας ADSL από 2Μbps στη μέγιστη δυνατή της περιοχής.
  • Νέες συνδέσεις σε νέες σχολικές ή διοικητικές μονάδες στις περιπτώσεις που δεν έχουν ήδη.

Οι συνδέσεις ADSL δίνουν στα σχολεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις προηγμένες υπηρεσίες του ΠΣΔ και του Διαδικτύου γενικότερα, εξαιτίας της μόνιμης πρόσβασης και της υψηλής ταχύτητας που παρέχουν.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση η διαθεσιμότητα ADSL στην περιοχή. Έλεγχος διαθεσιμότητας ADSL: https://www.cosmote.gr/fixed/check-availability?redir=1&p_l_id=44064&p_v_l_s_g_id=0

Για την απόκτηση ή την αναβάθμιση μίας σύνδεσης ADSL, oι διοικητικές και σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους είτε ηλεκτρονικά (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος) είτε με αποστολή του εντύπου αίτησης. Συγκεκριμένα:

  1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
  2. Εναλλακτικά, υπάρχει το έντυπο αίτησης, το οποίο υποβάλλεται:
 

Σελίδα 1 από 7 Όλες οι Σελίδες

 
Νέος λογαριασμός
Ανάκτηση λογαριασμού
Σύνδεση ADSL
VPN
Σύνδεση Dial-Up
Σύνδεση ISDN
Λίστες e-mail
Βιβλιοθήκη εγγράφων